domáca stránka  podujatia  |  časník  |  Rodný kruh  |  Rodná cestavedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi    Gazdovská obroda  |  Žiarislav hudba  |  výzvy  |  oznamy  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |   

 

 
festival novodrevnej hudby
(ethno, world, folk)
CEZ TO MESTO 

 

   Tomáš KOČKO & ORCHESTR
    Žiarislav a BYTOSTI
    Jano MAJERČÍK

Sobota 28. 2. 2009 - 19:00 OPAVA, Loutkové divadlo (SVČ)

Piatok 6. 3. 2009 - 19:00 ZLÍN, Art kavárna LOFT 577

Sobota 7. 3. 2009 – 17:00 TRENČÍN, Klub Lúč  -   plagát TU

viac o moravských podujatiach TU  
vstupné 5 Eur
  

Prvý ročník festivalu CEZ TO MESTO bude v Trenčíne 7. 3. 2009. Podujatie je zamerané na novodrevnú hudbu, teda na hudbu súčasných hudobníkov, ktorí svojou tvorivosťou nadväzujú na kultúru stredoeurópsku - karpatskú, v podstatnej miere slovanskú. Takto chápaná hudba sa dnes označuje aj ako ethno, world, folk a nový folklór.

Popri tom má CEZ TO MESTO  aj výtvarnú a úžitkovú umeleckú zložku. Na podujatí bude výstava fotografií, ktorej cieľom je ukázať mestkým ľuďom súčasnú prírodnú kultúru. Tomuto napomôže aj výstava umeleckých úžitkových predmetov, ktorých tvorcovia a a výrobcovia vychádzajú z koreňov pôvodnej prírodnej kultúry. Sú to napríklad tradičné hudobné nástroje (fujary obyčajné aj basové, píšťaly troj aj šesťdierové, pomerné aj nepomerné dvojačky...), ale aj nástroje prastaré - ozembuchy, bubny doby, hrkálky). Na výstave predpokladáme aj úžitkové predmety novolazníckej kultúry, ako misky, nože, úžitkové valašky, oštiepkové matrice a pod.

Zlatou niťou festivalu je prepojenie prírodnej kultúry s mestkou. Novodrevná hudba, či už viac štylizovaná, alebo neumelá, by to mala podporiť.

Festival CEZ TO MESTO má cezhraničný ráz. V tomto roku sa uskutoční v meste Trenčín.  Na Morave sa tento nápad odrazí v podujatiach Přes to město Opava a Přes to město Zlín.   Tento festival je v tomto roku slovensko - moravský. Okrem slovenských účastníkov (Žiarislav a Bytosti, Jano Majerčík)  sa ho zúčastniá aj Tomáš Kočko a orchestr (Morava, ČR). V budúcnosti predpokladáme aj účasť z Poľskej republiky a nevylučujeme ani ďalšie rozšírenie.

Žiarislav a BYTOSTI  vo vynovenej zostave hrajú  na Slovensku už zavedenú novodrevnú hudbu, 
ktorá býva škatuľkovaná aj ako ethno, folk  či world. Bytosti však hrajú tak trochu dravejšiu hudbu, 
než na akú sú zvyknutí poslucháči pokojných poloľudoviek. Staroslovanské bubny- doby, rôzne píšťaly 
a fujary, klasické aj korytové husle a basa, gajdy aj gajdica, ozembuch, hrkálky, drumble a akustická 
basgitara aj gitara vytvárajú ráz pohodovsko-tanečný, inokedy hustý a tvrdší zvuk. Takže v súvislosti s
ich kompozíciami a improvizáciami  neprekvapili v minulosti  ani také označenia ako salašnícky džez, 
drevený rock alebo prírodný punk. Napriek niektorým nápevom, ktoré sú známe aj vo folklóre, ide o 
novú tvorbu, s ktorou Žiarislav a Bytosti v posledných rokoch prenikli zo Slovenska aj na Moravu a do 
Čiech, Rakúska, Veľkej Británie, Dánska, Ruska a Poľska.  Žiarislavovi  sólovo alebo s Bytosť ami vyšlo 
v priebehu jedenástich rokov na Slovensku a Čechách 11cd. Ich pieseň „Keď pôjdem do sveta“ z albumu  
Bytosti Hore bola v roku 2006 nominovaná na najlepšiu pieseň nezávislých (indies) hudobníkov v
štýle európsky folk. Súťaž bola  vyhlásená organizáciou Just Plain Folks Music Awards, kde bolo 
poslaných 350.000 piesní na 25.000 albumoch  zo 100 krajín . V minulom roku  vyšla Žiarislavovi 
štvrtá kniha. Tento krát je to kniha textov jeho piesní „Piesňoslová“. Viac o hudbe na www.bytosti.sk

 Ako hosť z ČR vystúpi Tomáš KOČKO & ORCHESTR. 
Sám seba radí do world music inšpirovanej moravskou tradičnou hudbou. Spopularizoval beskydského 
básnika Ladislava Nezdařila, ktorý svoje básne zasvätil rodným horám  a ich obyvateľom. 
Je častým hosťom rôznych festivalov world music, folkových aj folklórnych v Čechách aj zahraničí 
(Poľsko, Maďarsko, Litva, Francúzsko). Na svojom konte má 6 vydaných cd nosičov. Okrem koncertnej 
činnosti sa venuje aj muzikálovej tvorbe, spolupracuje s Tešínskym divadlom.
Viac o jeho hudbe na www.kocko.cz
 
Jano Majerčík, pôvodne folkový spevák, ktorý sa v posledných rokoch začal viac venovať tvorbe
čerpajúcej z ľudových prameňov. Poslucháča zaujme v prvom rade jeho príjemný hlas a prirodzená 
melodika piesní, ktoré sú chvíľami vo folkových, inokedy rázovitých slovenských rytmoch.

 

domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  články  |  obrázky  |  spojenia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky