časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Rozlúčenie s Jánom Lazoríkom

snímky: Vidimír, slová: - RC-

10.9.15

Z Lazoríkovej zbierky vzniko miestne múzeum

Jeho rukopis a hodnoty

Gajdičiar Alexander Gernat a Žiarislav

Výstava Lazoríkových snímok s popismi

Budovy pri  prírodnom divadle v Krivanoch

Ohoreté sochy z vypáleného sypanca

Lazoríkov text dopísaný

Socha pri prírodnom divadle

Hľadisko - nie festival, ale pohreb

Čestná stráž

Najkratší príhovor mal Žiarislav

V ľeše som še zrodzil, viťer me koľisal, vtačky mi špivaľi, a ja som ich sľichal...

Viliam Gruska, okrem iného i etnograf

Profesor Mikuláš Mušinka, folklorista

Sprievod bol dlhý

cez pol dzedziny

Posledná rozlúčka

Niečo sa zachovalo

Mnohé Lazoríkove diela ostali nevydané

Vytiahneme ich z popola?

SVET PODĽA LAZORÍKA - Keby sa z utopického tradicionalizmu uplatnilo aspoň niečo...

31.8.15 Umrel starešina Ján Lazorík z Krivan

Ján Lazorík: Krásne a zdravé boli prírodné viery - sken článku z časopisu Diva r.2002

 

 

hlavná stana