časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Z knihy Návrat Slovenov v duchu a slove - MiroŽIARISLAV Švický

27.1.15

Z knihy Návrat Slovenov v duchu a slove - MiroŽIARISLAV Švický

Podobné články:

27.1.15 Rodina súvisí s rodením, rodom, prírodou, manželstvo je spojenie muža a ženy 

Mnoho božských mien - úryvok z knihy Návrat Slovenov v Duchu a slove - 2.vydania

DEDIČI, NIE POHANIA! - úryvok z 2.vydania knihy (v prvom vydaní pod názvom "Žiadny pohania")

O ŽENÁCH V PôVODNOM DUCHOVNE - úryvok z 2.vydania knihy (v kapitole "Div, divy, Boh, božstvá...")

Vysvetlivky k Návratu Slovenov v duchu a slove - z 2.vydania knihy

 

 hlavná strana