časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Konferencia "Rodinné farmy – potraviny z domoviny"

6.4.2014

"Zobuďme sa, kým nebude neskoro. Spravme z poľnohospodárstva skutočne trvalo udržateľnú činnosť, tak aby sme nakoniec nehladovali." Toto nie je výzva ekoaktivistov alebo záhradkárov. Ide o posolstvo, ktoré v roku 2013 k celému svetu vyslala Organizácia spojených národov.

Rok 2014 vyhlásila rokom rodinných fariem. Iniciatíva má poľnohospodárom priniesť podporu a pripraviť podmienky na to, aby malé farmy začali fungovať v systéme hospodárstva ako jeho kľúčová súčasť.

Slovenskí farmári sa potešili tejto iniciatíve OSN, a dúfajú že naša Slovenská vláda ju podporí a začne sa zaoberať reálnymi problémami malých fariem na Slovensku, pomôže legislatívnymi úpravami a opatreniami k ich rozvoju.

Samotní farmári nezostávajú nečinní. Včera sa v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia "Rodinné farmy – potraviny z domoviny", aby podporili tých, ktorí s rastlinami a zvieratami naozaj žijú, vážia si ich a chcú, aby sme mohli žiť zdravšie.  Skvele zorganizovaná akcia Kreatívnou bránou a EKOTRENDom Slovakia - zväzom ekologického poľnohospodárstva, prilákala mnoho odborníkov a farmárov. 

Títo si záujmom vypočuli prednášku p.Zuzany Homolovej (predsedníčka EKOTREND – zväz ekologického poľnohospodárstva) a Ing. Ivana Hrbeka (predseda Svazu faremních spracovatelú ČR) - Predstavenie legislatívy a reálneho života na rodinnej farme.

Veľkým prínosom bola otvorená diskusia o legislatívnych prekážkach poctivého farmárčenia a o skutočnom živote na farme. Vo viacerých pracovných skupinách sa detailne diskutovalo o kľúčových problémoch a hľadali sa riešenia.

Námety iniciované na konferencii sa budú ďalej rozvíjať prostredníctvom série workshopov, z ktorých každý sa bude konať na vybranej rodinnej farme.

Vo večerných hodinách sa uskutočnila panelová diskusia so zaujímavými hosťami, ktorú s humorom moderovala Adela Banášová na tému - Zaujíma vás čo jete, kde a ako sa vaše jedlo vyrába?

Verím, že zámer konferencie "Rodinné farmy – potraviny z domoviny"  -spojiť ľudí  žijúcich a pracujúcich na rodinných farmách s tými, ktorí si prajú konzumovať kvalitné potraviny a chceli by osobne spoznať farmárov schopných pre nich takéto potraviny dopestovať alebo odchovať sa naplní.  Tiež verím, že sa výstupmi z podobných akcií  podarí  osloviť kompetentné orgány a inštitúcie na rôznych úrovniach, a ovplyvniť legislatívu na dosiahnutie normálneho a bezproblémového  fungovania a podnikania rodinných fariem.

V článku boli použité informácie a formulácie z http://www.rodinnefarmy.sk/

 

podobné články:

 

hlavná stana