časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana

 

25.10.11

CESTA KONCOVKY na Medzi 14. -16.10.11 

obrazové svedectvo z vedomeckého učenia hry na karpatskú bezdierovu píšťalu

foto -Ladomíra, text - Žiarislav

Mládenec slovenský zavoňal, koncovku hned si vyskúšal
Divica z chalupy deku vzala, by bytosť v chlade teplo mala

Divica Jasna spanilá, krásny nám úsmev hodila
Mládenec drží sa statočne - snáď oblíže a nekusne
Tu základ hudby živly štyri - kmeť vedomecké vlny šíri
Koncovka duchovný náástroj je - hneď z rána duša pookreje

Svargový obrad dokola - koncovka živu v nás vyvolá
Ako keď k nebu vták vyletí, koncovka o výškach povie ti

Prístrešek osamel vo chvíli, nápevy v lesoch sa rozvili
Koncovky krajinou zvonili, zo Sliačov chlapci nás zdravili

Keby moje nôžke nechodili vŕške, vedeli by tancovať
Ale moje nôžke musia chodiť vŕške, aj tak vedia tancovať, chá.

zdravím ja sveta strany štyri - píšťala dokola živu víri
Pesnička bola to veselá, čo z ľahka vetríkom zaznela

Ale keď vy nám takto

Tak veru my vám takto

Jak si tie píšťaly vyhrávali, škriatkovia lesný si tancovali

Zdravím ja sveta strany štyri - píšťala dokola živu víri

súvisí: 20.10.2011 „PÍŠŤALôČKA MOJA BERIEM ŤA SO SEBOU“ Cesta koncovky je životní poutí  – zpráva ze  soustředění

 

hlavná stana