časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana 

TEXTY PIESNÍ

na Veľký obrad za duchov a duchovno predkov a ďalšie obrady

 

CHVÁLA ZA DARY

 

chvála za dary

z čistého zdroja

chvála za dary

chvála aj bytostiam

cez ktoré prišli

aj tomu kto ich pripravil

 

 

CHVÁLA TI ZA SVETLO

 

chvála ti za svetlo

hrejivé slnko

hej

 

chvála ti za svetlo

hrejivé slnko

hej

 

LADA  LADÍ

 

lada ladí

ladí ľudí

 

 

NECH SA NAPLNÍ MENO

 

Nech sa naplní meno bytosti Zoran...

Nech sa naplní meno telto bytosti...

A KEĎ VYJDE SLNKO

 

a keď vyjde slnko

v našom svätoháji

vánky ti zahrajú

vtáky zaspievajú

na jeseň i v máji

hej na jeseň i v máji

 

zaspieva ti vietor

v listoch starých stromov

dušu ti naladí

vlasy ti pohladí

tu je večný domov

hej tu je večný domov

 

dole dunaj duní

v hore zurčia jarky

tam kde je zem zdravá

vonia les i tráva

spievajú škovránky

hej spievajú škovránky

 

už vychodí nové slnko

naša doba

a ten dub dobrý je

a ten svet svetlý je

žije sláva slova

hej žije sláva slova

 

OCHRAŇUJ NÁS ŽIVA

 

ochraňuj nás živa

daj nám silu hrejivú

chráň nás ziva

ochraňuj nás živa

daj nám silu svietivú

chráň nás živa

ochraňuj nás živa

daj nám silu žiarivú

chráň nás živa

ochraňuj nás živa

daj nám silu liečivú

chráň nás živa

 

živá je živá voda

živý je vietor vzduch

živá je matka zem

živý je ohňa duch

 

 

 

VŠETKO JE ŽIVÉ

 

všetko je živé vo všehomíre

každá duša je čistá v žive

zákon je vzájomné pôsobenie

cesta je duchovné naplnenie

 

VOLÁME RODA

 

voláme roda

voláme roda

starého

nech je obroda

nech je obroda

mladého

 

voláme slnka

sálavú silu

svaroga

aby zosvoril

aby zosvoril

národa

 

VEČNÉ SVETLO

 

večné svetlo

živé svetom

daruj silu

rodnú živu

v noci aj vo dne

buď vedomie

ochraňuj dušu

osvetľuj ducha

pomôž v múdrosti

pomôž v ľúbosti

pomôž v chápaní

všetkých bytostí

 

Redový (v lýdike)

 

Začíname redový

či už každý hotový

 

redový sa začína

....staršia svatka začína

 

Duchovia sa radujú

bo rodičia tancujú

 

Jak sa panboh raduje

mladý s mladou tancuje...

 

mladší družba tancuje ...

 

mali by sa radovať

znajú šumne tancovať

 

Duchovia sa radujú

bo svokrovci tancujú ...

 

Jak sa nemá radovať,

zná tak šumne tancovať

 

duchovia (bohova) sa radujú

(mamka s otcom) tancujú

 

prvý družba poď a poď

bude tvoja prvá noc

 

išiel mladý s mladú spať

neznala mu skade dať.

 

Na zelenej lúke kopa sena

 

Na zelenej lúke kopa sena

včera bola dievka včera bola dievka

dnes je žena

 

Včera bola dievka rozpletená

a dneska nevesta začepená

 

Na zelenej lúke strom košatý

včera bol parobok dnes ženatý

 

 

Upeč mamka koláč

ideme na sobáš

upeč mamka veľký

ideme na veky

 

 

 

V tom našom hajiku je kamenná deska

a ti naši mladi prisahali dneska

 

v tom našom hajiku stoji velky kameň

a tí naši mladí prisahali na ňem.

 

SVADOBNÁ

 

tak ako lístok pučí

nech kvitne radosť v duši

nech v ťažkých chvíľach zdúšenie

čo nie je dobré zaženie

 

tak ako ráno vstáva

nech kvitne rodu sláva

a nech sa vám dobre žije

v jednej rodine

 

chápať ľúbiť a ctiť

v lete v zime vedno byť

tak v rodinnom kruhu

ochraňujte dúhu

čo svieti na rodnú niť

 

tak ako vtáčik spieva

duša sa rozochvieva

keď on a ona ľúbia sa

až obloha je belasá

 

tak ako rosa padá

v srdci nás pojí lada

tak nech sa vám dobre žije

v jednej rodine

 

keď láska čo ich pojí

prinesie svoje plody

zaspieva dieťa v kolíske

mamka ho k prsiam pritisne

 

a večer keď sa stmieva

uspávanku mu spieva

tak nech sa vám dobre žije

v jednej rodine

 

jednovetové:

 

Živa je darom....

 

 

Prijmi dušu, Bože, hej.......

   
   
   
   
   
   
   

 hlavná stana