časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana

 

Pri pležitosti sviatku Duší predkov

z Vedomeckých listov č. 48 - rujeň r. 7

1.11.10

 

BIíži sa 2. november, staroslovensky listopad, deň, ktorý je v štátnom kalendári označený ako sviatok Pamiatka zosnulych. Tento sviatok dodnes slovenský ľud označuje ako Dušičky, prípadne Na Dušičky, aľebo Zadušičky.

Je to náš pôvodný sviatok, ktorý pretrváva od staroslovanských dôb slobody rodného duchovna. Uctievanie duší predkov niektorí označujú ako sviatok predkrest'anský. Nie je to presné označenie, pretože ako prvok rodného , pôvodného duchovna uctievanie duší predkov nebolo krest'anstvom vytlačené, ale pretrvalo dodnes.

Udržujme tento pôvodny sviatok pod pôvodným menom. Slovo DUŠA je dôležité tak isto ako duša samotná a umelý názov "pamiatka zosnulých" ho nemôže plne nahradiť.

Keď zapaľujeme plamienky na miestach telesných pozostatkov našich predkov, uctievame si ich posvätným živlom ohňa, či už boli ich telesné schránky podľa pradávneho zvyku spálené, alebo pohrebané. Chválime dary, ktoré sme od predkov dostali. Chválime rody, z ktorých sme vzišli a na ktoré nadväzujeme. Chválime aj posvätné duchovné dedičstvo, ktoré sme zdedili vo vedomej, či podvedomej podobe.

Dnes tieto dary rozvíjame, aby sme ich zajtra mohli odovzdat' svojim potomkom a nasledovníkom.Tak, ako je zem jeden zo štyroch živlov nerozdeliteľného posvätného kola živy, tak ctenie duší a duchovna predkov neoddeliteľnou súčast'ou rodného všeduchovna.

Chvála a sláva dušiam a duchovnu predkov!

V Kokave nad Rimavicou, 31. 10. 2 007

Miro ŽIARISLAV Švický

31.10.10 DUŠIČKY SÚ O ŽIVOTE, NIE O SMRTI TU

1.11.2009 - K Dušičkám: Sme, bytosti, v jednom kruhu článok

hlavná stana