časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Farma, či gazdovstvo?

Mieroslav píše:

21.1.16

Farma:  útvar na výrobu poľnohospodárskej produkcie.

Spravidla má zámer vyrábať poľnohospodárske výrobky na predaj.

To vedie ku obchodnej konkurencii, ktorej dôsledkom je používanie chémie, ťažkých strojov, veľkovýrobných postupov ničiacich Zem i city k nej.

Spravidla to nie je dôsledkom tuposti farmára, ale nutnosťou konkurovať.

I napriek tomu väčšinou farmy bez dotácie neprežijú. Z toho vyplýva, že v skutočnosti sú farmy žrúti spoločnej energie. I keď sa javí, že pre spoločnosť sú dôležité. Preto ich dotuje....

Gazdovstvo je zariadenie (činnosť) smerujúca k  potravinovej a energetickej sebestačnosti rodiny. Nie je vystavené konkurenčnému tlaku, poskytuje tak omnoho širšie pole pre uplatnenie citu, zručnosti a umu hospodára.

Spravidla produkuje eko a bio produkty veľmi blízke požiadavkám gazdu. Odpadá konkurencia, administratívna činnosť, nutnosť hľadať odbyt, zbytočné zdanenie, prispôsobovanie sa cudzím potrebám.

Hospodár sa  zaobíde i bez dotácie.

O rozvoji citu a porozumenia pôde a prírode asi ani netreba hovoriť, dobrý gazda sa pozná práve podľa nich.

Dnešné odľudštenie spoločnosti je dôsledkom straty kontaktu ľudí s tým, čo ich naozaj živí: so zemou. Dnes v spoločnosti Západného typu je v spojení so zemou a jej potrebami a stavom 3% ľudí. Preto ekokatastrofy, zmena podnebia,  nezáujem o nápravu vecí poškodzujúcich Zem.

I hospodárenie farmárov vyvoláva dojem, že spoločnosť je živá z peňazí. A bez nich farma zanikne.

Ale gazdovstvo ostane žiť. Stáva sa zdravým tvorivým prvkom Zeme. Ak nie, zanikne, aj s gazdom....

Vy sami ste dôkazom o životaschopnosti a trvalo-udržateľnosti gazdovstva.

Naši starí otcovia od nepamäti, ešte tisíce rokov pred prvým peniazom, vychovali z darov zeme svoje deti. Nás, ďalekých v minulosti.

Ak vymeníme gazdovstvo za farmu, kto bude živiť naše deti?

Peniaze sa jesť nedajú.....

Gazdovstvo- tadiaľ vedie cesta k záchrane našich detí.

Farma: tade vedie cesta k strate spojenia so zemou pre celú spoločnosť......

Viem, veci nie sú len čierne a biele.

Lepšie farma ako trvalý pobyt v paneláku.....A tak držím palce všetkým farmárom a prajem im rýchly vstup do zóny trvalej udržateľnosti napĺňania potrieb svojho rodu.

Zemi česť.

snímka: archív pisatela

Podobné články:

20.2.16 - Zhromaždenie Gazdovskej obrody – Trnava

GAZDOVSKÁ OBRODA - OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA - Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

26.3.11 Rada od Vlada alebo neskutočne skutočné vynálezy pre gazdov, ich záhradu, zvieratá aj dom TU

12.5.12 Rada od Vlada 2, alebo: Ako som si tak v zemi kopkal

 

 

 hlavná strana