časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

...Keď vytrhali s koreňmi ovocné stromy...

URODÍ SA EŠTE NAŠE OVOCIE?                Žiarislav píše

5.2.16

 r. 890...Keď sa to Arnulf dozvedel, vtrhol na čele vojska do kráľovstva Moravanov a všetko, čo našiel mimo hradísk, do základov zničil. Nakoniec, keď boli posledné ovocné stromy aj s koreňmi vytrhané zo zeme, Svätopluk požiadal o mier a aj ho získal, keď dal vlastného syna ako rukojemníka... (Reginova kronika)

Keď človek prečíta takéto riadky, niečo v ňom hrkne. Dobyvateľ, ktorý chcel podriadenosť moravských Slovenov, donútil ich k poddajnosti zničením ovocných stromov. Predstava  vyplienenej zeme, v ktorej so záprahmi mnohých koní dobyvatelia vytrhávajú s koreňmi jablone a hrušne, je hrozná. Niekoľko rokov po takomto plienení stromy nerodia. Museli to byť hrozné časy.

Dnes máme ovocie v supermarketoch. Teda väčšina ľudí ho tam kupuje. Naše ovocné stromy nijakí dobyvatelia zo zeme netrhajú. A predsa v obchodoch naše ovocie nie je. Jablká v starých sadoch padajú na zem, do obchodov sa nedostanú. Veľkosťou často nespĺňajú normy Európskej únie. Vlastne akoby to neboli jablká. Jablká, ktoré si bežní ľudia kupujú v obchodoch, sú striekané aj 20 – 30 krát. Sú to tak 3 odrody naboptnaných jabĺk, na rozdiel od desiatok našich starých odrôd. Sú chemizované, ožarované a pastované.  Odrody zdedené po predkoch sú len pre gazdov a ich známych, pre posledných mohykánov tejto klonovanej doby.  Pritom tu tie jablone ešte sú, na rozdiel od iných plodín, ktorých pestovanie takmer zaniklo – spomeňme len ľan, konopu, proso...

Keď Američania nemohli zničiť posledných nezávislých Indiánov – zväčša prérijné kmene, zničili im hlavnú potravu –  vystrieľali  v krátkom čase všetky stáda bizónov. Urobili ich závislými na prídeloch rezervačnej múky (a cukru a alkoholu).  A tak ich zlomili.

Slovensko dnes už výraznú väčšinu plodov dováža zo zahraničia. Je celkom závislé od dovoze. A naše sady naďalej pustnú. Tí, ktorí chcú udržať krok, prechádzajú na spôsoby spotrebného hospodárstva: chemizácie, modernizované klonované odrody  - patentované, so spotvorenou dedičnosťou... Kto má v rukách potraviny, ovláda dané územie. Dané? Niekto ho niekomu dal? Alebo sa jeho obyvatelia  sa len dali nachytať? Dnes nemusíme dávať deti ako rukojemníkov cudzej zvôli. Načo? O tom, aké dôležité je prispôsobiť sa nezdravému trhu s potravinami, v mene tržnej spoločnosti, ich vzdelajú aj bez odobratia rodičom. Nie cudzinci sú ale na vine. Naše cesty sú v našich rukách. Ale len, keď otvoríme oči. Keď sa prebudíme. Len vtedy môžeme vidieť  stav straty prirodzenosti, do ktorého sme sa dostali aj vlastným pričinením.

Vytrhávali ovocné stromy s koreňmi... To je strašný obraz. Pre gazdu, ale aj pre každého citlivého človeka. Nie sme ale aj my ovocné stromy? Rodia azda naše rodostromy ovocie zdravo a prirodzene? Máme spojenie s koreňmi? Vieme si toto spojenie udržať, alebo obnoviť? Vedieť by sme to azda aj vedeli. Otázkou je, či sa aj na to skutočne odhodláme.

snímky: pisateľ

Podobné články:

2.2.16 ROZSIAHLA SIEŤ GAZDOV ZVÝŠI POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ

DOTAZNÍK GAZDOVSKEJ OBRODY PDF, DOC

5.2.16 - Gazdovská obroda na Slobodnom vysielaci - Žiarislav a Boris - mimoriadná relácia - medzi 17 - 20 hod.

20.2.16 - Zhromaždenie Gazdovskej obrody – Trnava

Ku zhromaždeniu a vysielaniu Gazdovskej obrody

GAZDOVSKÁ OBRODA - OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA - Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

Farma, či gazdovstvo?

 

 hlavná strana