časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Gazda zeme, gazda vody, gazda vzduchu, gazda ohňa

HOSPODÁRENIE VO SVETLÁCH ŽIVLOV     Žiarislav píše

10.2.16

Ak by sme vnímali hospodárov vo svetle  živlov, tak by sme tu dnes mohli vzhliadnuť štyri spôsoby gazdovania:

GAZDA ZEME

Gazduje ako človek pestujúci plody, prípadne  chovajúci zvieratá, s dôrazom na miestnu obživu. Takýto gazda preciťujúci v najpodstatnejšej miere zem a Zem, by bol predstaviteľom spôsobu zameraného na splynutie s miestom, kde žije. Je to on, čo nezaťažuje prírodu zbytočnými prevozmi, nebrázdi ju zbytočne ropnými motormi, nezaťažuje zbytočne umelými hmotami a chemikáliami a ak niečo z toho použije tak v nevyhnutnej miere, aby ako gazda zeme bol v daných podmienkach nie menej uživiteľným  živočíchom , než aké má okolo seba. Žije z miestnych zdrojov, stavia z miestnych zdrojov. Stavia z miestneho kameňa, stavia z miestnej hliny, strešnú krytinu  robí z dreva z miestnych stromov, alebo z miestneho rákosia, či zo stebiel starej odrody raže s dlhým stvolom, ktorá mu rastie na pozemku. Ak to nemá na pozemku, tak sa obzerá vo svojom kraji.  Nadchýňa sa miestnymi odrodami rastlín a živočíchov.  Gazda Zeme preciťuje Zem, je mu dobre tam, kde je a ak by aj Zemi nepomáhal, tak jej aspoň neškodí. A keďže jej neškodí, už tým, že hospodári na danom kúsku Zeme, ju chráni pred tými, ktorí by na nej hospodárili bez ohľadu na ducha miesta, na ducha Zeme, alebo by ju drancovali či inak zneužívali. Gazda Zeme je požehnaním pre zem, ktorú spravuje.

 

GAZDA VODY

Gazda vody preciťuje vodu samotnú na každom kúsku, vie, kde sú pramene, kde stačí zakopať na niekoľko piadí a už je tam studničku, či napájadlo. Ak je v mieste chudobnom na vodu, vie, ako a kde  spraviť dažďové zdrže. Hospodár vody preciťuje aj vodu duchovnú. Duchovnou vodou je samotné preciťovanie. Vnímanie duší a vzťahov. Vzťahy, reťazce, okruhy, kolobeh...Gazda vody vníma duše na hospodárstve, uvedomuje si, že každá bytosť má svoje poslanie. Vníma poslanie od najmenších živočíchov, od pôdnych a iných roztočov až po veľkých dravcov. Vníma rastliny od machu na strome, či na kameni, cez trávy až po kríkové húšťavy a lesy, vníma prepojenia medzi rastlinami a živočíchmi. A samozrejme – vníma aj človeka ako súčasť týchto reťazcov, s ktorými ako hospodár vody splýva. Hospodár vody vníma duše rastlín a zvierat, ktoré pestuje a chová. Vytvára im dobré podmienky, citlivo pristupuje k pestovaniu a chovu. Gazda vody tečie ako voda, vníma iných podobných gazdov a navzájom sa s nimi obdarúva. Gazda vody tečie životom, vnímajúc prepojenie bytostí s bytosťami, rastlín zvierat a živlov... Gazda vody hospodári tak, že vníma.

GAZDA VZDUCHU

Gazda vzduchu gazduje na pozemku vnímajúc ducha sveta. Je tu nie preto, aby bol mimo sveta, ale je tu preto, aby mohol vnímať svet. Hospodár vzduchu vníma svet v jeho nekonečnosti a neukončenosti. Videl už rôzne spôsoby pestovania a neviaže sa na jeden spôsob. V pohode robí zmeny, skúša a nemá ťažkosť s úhormi a vznikajúcim pralesom. Vie, že všade je živa a že v každom kúsku sveta žijú nejaké bytosti, sily a teda nevyužitý priestor nejestvuje. Nestavia budovy na to, aby pretrvali, ale na to, aby sa mohli po čase rozpadnúť a uvoľniť silu v prospech ďalších vánkov. Gazdu vzduchu nestálosť nijako neobmedzuje, jeho to oslobodzuje. Vie, že všetko je dočasné a vidí význam slobody pre ducha. Gazda vzduchu je slobodný, pretože žije v prírode. Nie je nešťastný, keď sa mu urodí málo, vie, že jeden rok zarodia rajčiny, druhý rok jablká, dokonca aj lesné bobule sú zaujímavé. Gazda vzduchu nechová veľa zvierat a ak by nejaké choval, tak na voľno. Vzdušný hospodár začas navštívi iných hospodárov a nemá ťažkosť ani s návštevou miest a iných končín, nevyhľadáva však dovolenky, pretože čo je lepšie ako dovolenka na vlastnom gazdovstve. No ani sa nebráni cestám, ale vždy sa rád vracia na miesto, kde môže preciťovať nielen ľudí, ale aj ducha, celý svet. Gazda vzduchu sa cez svoje prírodné hospodárstvo spája s celým svetom, so Slnkom a hviezdami, vánkom chápe svetové chody a dýcha slobodou ducha.

GAZDA OHŇA

Gazda ohňa je človek, ktorý horí hore. Gazda ohňa vie pretvárať svoje okolie ale v súlade s okolím, pretože si je vedomý, že ak má horieť jeho oheň, nemôže vyrúbať lesík. Gazda ohňa vníma každé polienko, ktoré vhodí do pece a vníma aj živu všetkého, čo je navôkol a hodnotu tejto živy pre ľudí a iné bytosti. Hospodár ohňa len niekde pozrie a hneď vie, čo by sa tam dalo pestovať, chovať, ako by sa tieto plody dali spracovať, predať alebo inak zhodnotiť v spoločnosti, ktorá ich potrebuje. Gazda ohňa vie nadchnúť pre gazdovanie aj iných, vie v nich vzbudiť silu na prežitie, vie vyžiť z mála ale vie vytvoriť aj nadbytky a osvetliť nimi okolie. Vie, ako by sa zo surovín dali spraviť výrobky a ich predaj vie sprostredkovať aj iným.  Gazda ohňa nepozná slovo „nedá sa“, pozná len slovo „práve sa mi nechce“, alebo „ešte mi nesvitlo“. Gazda ohňa ak je lenivý, tak len preto, aby vzápätí vzbĺkol a pustil sa do ďalšej práce. Gazda ohňa vie spájať ľudí a vznietiť ich na vytvorenie spoločného zápalu, spoločnej činnosti.  Koná len tam, kde vidí zmysel, pestuje si videnia, tými planie, to, čo sám nenaplní, prenáša v nadšení na iných.

Tak ako je to teda, kto je aký hospodár? Ktorý je najlepší a čo je dobrá cesta pre koho?

V skutočnosti sú hospodári s prevažujúcim tým – ktorými živlami. Málokedy vlnia len v jednom živle, spravidla vlnia vo viacerých a niekedy sa to vyvíja. Každý hospodár ak koná v súlade s prírodou, má svoj význam. Má miesto vo svete. Nielen pre seba. Ale význam má aj pre okolie, pre zem, pre svet. Pre bytosti, isteže, aj pre ľudskú spoločnosť a spoločnosť hospodárov. Vnímavý hospodár je dôležitý pre hospodárstvo, ktoré spravuje, je dôležitý pre zem, v ktorej žije, pre ducha, pre živu. Celostný hospodár môže vlniť vo všetkých štyroch živloch.

Hospodárenie teda môžeme vnímať v prírodných živloch. Ale môžeme ho vnímať aj ako duchovnú cestu. Ale o tom azda nabudúce.

snímky: Hrom

Podobné články:

20.2.16 - Zhromaždenie Gazdovskej obrody – Trnava

Mladý poľnohospodár - výzva do 8.3.16 -  Ako si napísať projekt pre mladého farmára

Záznam z 5.2.16. - Gazdovská obroda na Slobodnom vysielači - TU

...Keď vytrhali s koreňmi ovocné stromy... URODÍ SA EŠTE NAŠE OVOCIE?

ROZSIAHLA SIEŤ GAZDOV ZVÝŠI POTRAVINOVÚ BEZPEČNOSŤ

Ku zhromaždeniu a vysielaniu Gazdovskej obrody

Farma, či gazdovstvo?

GAZDOVSKÁ OBRODA - OBNOVA PRÍRODNÉHO HOSPODÁRSTVA - Celospoločenská výzva a gazdovské desatoro

 hlavná strana