časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

PIESNE ZIMNÉHO SLNOVRATU

18.12.2013

Vypočuť si ich môžete v zázname relácie Rodná cesta:  z 17.12.13 - Rodná cesta - Zimný Slnovrat - prevziať

 

PIESEŇ ZIMNÉHO SLNOVRATU

(Žiarislav)

Pod snehom už drieme zimná zem,

ako každý rok, už toľko krát,

uprostred tej zimy, ako sen,

rozosvieti sa nám Slnovrat.

 

Pod snehom je tráva zmrznutá,

ani krv tak dobre neprúdi,

sila trochu drieme zvädnutá,

(no) Slnovrat ju v kráse zobudí.

 

Už strácajú sa jasné videnia,

keď chmáry zastierajú unavený zrak,

(no) tým ktorí sa s málom podelia,

odmení ich veľký slnovrat.

 

Kračúň deň je daný nakrátko

a noc sa veru hrozne dlhá zdá.

Nezlepší to žiadne pozlátko,

(hoj), prebúdza sa sila slnečná!

 

Chvála veľké Slnko, vráť sa, vráť,

nech netápeme v temnej mäteži,

(nech) pominú sa smútky aj časy strát,

na tej našej piesne záleží.

 

Nech netápeme v temnej úzkosti,

prihotovte záprah pre koňa,

pre slncového koňa vo sviatosti,

(on) temno jasnou žiarou prekoná.

  

 PÁSLI OVCE

(ľudová koleda - upravil Žiarislav)

Pásli ovce pastieri

Na poľane na medzi

 

Tam sa im duch ukázal

A na nebo ukázal

 

Oni sa ho uľakli

Na kolená pokľakli

 

Nekľakajte tancujte

Nové Slnko vítajte

 

Zahrajte na fujarky

Zapískajte píšťalky

 

Zahrajte aj na doby

Nech sa národ prebudí

 

Zahrajte na gajdice

Zatancujte divice

 

Zatancujte aj deti

nech sa nám duch poteší

 

Pásli ovce valasi

Na tom našom salaši

 

K Zimnému SLNOVRATU

 (slnovratová pieseň - Žiarislav, stať z vedomeckého časníka 2005)

Na Dušičky sláviš

živý kolovrat,

a od predkov tráviš

hrady múdrych rád

 

Na Roda, na –Deda,

Deda – deducha,

obdarí i dieťa

predkov predtucha.

 

Slnovrat sa blíži,

zrazu už je dnes,

jak by sa ľud vyžil?

v občine je ples.

 

Vedomec už slávi

V kruhu sviatosti,

obetiny chváli

k  veľkej radosti.

 

Štedrý večer spieva,

krásny voňavý,

dary rozochvieva.

Tu máš, ty, aj ty

 

Prajeme vám z duše

Slnka obrodu,

cesty mocné, rúče,

vám, aj národu

podobné články:

17.12.13 Jak si krásne Svarožiatko nápev - ľudový, text - Bohumer Levoslav

14.10.13 TÝM SA TO ZAČÍNA - pieseň 

hlavná stana