časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana 

Historická skupina, alebo históriu pišúca?                                           22.11.2011

ŽIARISLAV A BYTOSTI V MARTINE

 
Žiarislava v Martine príliš nevídať. O to vzácnejšia bola jeho nedávna návšteva, pri príležitosti ktorej tu rozfidlikal 
svoje husličky spolu s Bytosťami. Ej veru, keby len husličky, aj pár mládencov a diev na námestí v tanec uchytilo. 
Ale pekne po poriadku. Už týždne dopredu plagáty po meste hlásali, že na Martinské hody dorazí historická 
skupina Žiarislav a Bytosti. No akáže historická - žeby mali usporiadatelia na mysli "históriu píšuca"? 
Ťažko uhádnuť ich odhad.

Keď už nadišiel deň hodov, dorazili sľúbené Bytosti. Už pred poludním ich bolo možno stretnúť, túlajúc sa 
pomedzi stánky medovnikárov, rezbárov a drotárov, čo na hody takisto prišli ukázať svoje remeslo. 
Zakiaľ oni ale koláče a misky rozkladali, hudobníci zas svoje čarovné nástroje. Dobyrad citlivo a nežne 
bubny doby dlaňou dobil, Bohdan Dobroslav z píšťal čaro vypískol, a Barbora struny a hlas rozzunela. 
A svorne pustili sa hrať, vedení Žiarislavom a jeho povestnými husličkami. A tu začali sa schádzať zvedavci 
odtrhnutí spred stánkov a zatiaľ len načúvali, ladili sa hudbou. Čím ďalej, tým viacerí a o chvíľu už bol 
kŕdeľ čoraz väčší a väčší a tí najsmelší už si rezko podupkávali. Predrali sa vpred a dali okato znať, že
sa im hudba správne prihovára.  Našla sa aj jedna divica, čo so zopätými rukami v úžase poskakovala, 
znalecky potichučky spievajúc všetky pesničky so skupinou. Prišli sa pozrieť mladí i starí. 
Tí prví s radosťou hľadeli, ako sa im prihovára ich pôvodno, tí druhí zas spokojne počúvali, že našinectvo
ešte stále má čo povedať, a veruže čoraz viac kričí do sveta.

Tak sa teda ukázali Bytosti v Martine. A hoci domáci nemajú často tú česť, a mnohým bolo vystúpenie 
novinkou, vidno, že piesne a sila, ktorá z nich ide, uchytili sa v ich duši a tá si vari opäť nájde cestu k tomu,
čo ju teší. Veríme, že Bytosti čoskoro uvidíme u nás znova. Chvála.
  Tom

.

hlavná stana