časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana

 

Sledujeme:  Philadelphia vzáva poctu stromu mieru 

28.2.2010

 

5. marca tohto roku, na výročie spadnutia brestu, pod ktorým bola podpísaná posledná slušná dohoda medzi Pôvodnými Američanmi (Indiánmi) a novousadlíkmi, v zastúpení náčelníka kmeňa Lenape - Tamanenda, a Williama Penna - jedného z mála Angličanov s dobrou povesťov vo vzťahoch s Indiánmi, zástupcu demokracie a náboženskej slobody, pod ktorého vedením bolo založené a vybudované mesto Philadelphia. 

 

Štvordňový program sa bude točiť okolo stromu, ktorý sa vďaka týmto dvom mužom a ich dohode, stál symbolom mieru a spoločenskej spravodlivosti. Predmety vyrobené z jeho dreva (všetky zo zbierok amerických štátnikov a aktivistov, ktorým boli tieto predmety darované pri rôznych dôležitých udalostiach, medzi inými prezidentovi Abrahamovi Lincolnovi) budú vystavené v budove Historickej Spoločnosti Pennsylvánie (Historical Society of Pennsylvania.)

Dohoda, ktorá bola podpísaná pod Veľkým Brestom v 1682 bola jedna z viacerých dohôd, ktoré inšpirovali tvorcov americkej demokracie. Podľa slov Gregora Schaffa, potomka kmeňa Cherokee, riaditeľa domorodého umenia a kultúry v Santa Fe a autora viacerých kníh o umení a histórii Pôvodných Američanov, zakladajúci otcovia (Founding Fathers - takto sú nazývaní prvý vodcovia novousadlíkov v Amerike) zistili od pôvodných ako funguje systém ich vlády. Najviditeľnejším rozdielom bolo, že v demokracii pôvodných zohrávali ženy značnú úlohu pri rozhodovaní dôležitých kmeňových rozhodnutiach, vrátane vojen. V roku 1987, Schaff spolu s náčelníkmi kmeňov, hlavne Irokézov, svedčili o týchto údajoch pred zláštnou komisiou indiánskych záležitostí Senátu, kde sa uznieslo rozhodnutie, že Indiáni priamo ovplyvnili Konštitúciu Spojených Štátov.  

 

V roku 1983 bol Schaff pozvaný predniesť reč v budove Spojených Národov v New Yorku. Pred týmto stretnutím sa radil so starešinmi šiestich indiánskych národov, ktorí navrhli vytvorenie programu s celosvetovým rozsahom na vysadenie bilióna stromov ako symbol mieru. Inšpiráciou tohto symbolu bol práve Veľký Brest zo Shackamaxonu - ako sa v čase Tamanenda hovorilo miestu podpísania dohody  (v preklade miesto, kde sa menujú náčelníci), ktorému teraz hovoria Fishtown (severovýchodná štvrť Philadelphie). Tam na brehu rieky Delaware sa v tej dobe zvykli stretávať náčelníci. 

 

Dohoda, ktorá sa pod Veľký Brestom podpísala, bola porušená synmi Williama Penna (v roku 1737, takmer dvadsať rokov po jeho smrti) dohodou 'predaja podľa chôdze' (Walking Purchase) známej ako 'pôdny podfuk'. Strom bol vyvalený od koreňov v búrke 5. marca 1810, mal približne 150 rokov. 

 

Z vyvaleného brestu boli odobrané štepy a z dreva jedného z jeho následovníkov budú pri tejto príležitosti, podľa slov jedného z organizátorov - Johna Connorsa (priateľa Žiarislava - viď úryvok z cestopisov) - vyrobené perá. 

 

pokračovanie TU

 

Miriam Stavola

 

 hlavná stana