časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Odvolanie arcibiskupa Bezáka poukázalo na zaujímavú vec:

KATOLÍCKA CIRKEV JE AKO AUTORITATÍVNY ŠTÁT

17.7.12

Arcibiskupa Sokola cirkev nikdy neodvolala, aj keď na to mohla mať dôvody. Slovenskí biskupi mu neverejne vyčítali, že bol za komunizmu v Pecem in terris (v preklade z latinčiny Mier na Zemi - združenie katolíckych duchovných kolaborujúcich s komunistickým režimom v ČSSR) . Ľudia z tajnej cirkvi mu vyčítali, že ich udával. Niečo sa dokázať dalo (to prvé), niečo ťažšie (to druhé). V poprevratovej dobe odhaľovania agentov Štb svietilo ako biskupská palica na postkomunistickom nebi meno agenta "Svätopluka". To mohli byť pre Vatikán oveľa vážnejšie dôvody na stiahnutie arcibiskupa z klerikálneho neba už pred zaslúženým dôchodkom, než ako jedna omša za Tisa. Veď podobná politika podľa niektorých pozorovateľov umožnila, že Vatikán sa po 2. sv. vojne stal samostatným štátom.

Po páde Tibetu je Vatikán asi jediným rýdzo klerikálnym štátom na svete, v ktorom najvyššiu štátna moc je klerikálna – predstavuje ju pápež. Napríklad v Iráne predstavujú štátnu i duchovnú moc rôzne osoby a orgány. Na rozdiel od dobromyseľného Tibetu sa však Vatikán nestará len o seba, ale hlavne o iných a to aj proti ich vôli.  Spôsobom príznačným pre túto páku: Budeme sa o teba starať i za cenu duchovného násilia. Pápeža volí biskupská „aristokracia“ bez svedectva verejnosti. Takýto štát, teda nie demokratický štát, má v spriaznených i podriadených štátoch svoje oficiálne veľvyslanectvá (!). Okrem iných aj v Slovenskej republike. Vatikán má svoje tajné archívy i agentov, ktorí napomohli uzatvoreniu nadštandartných zmlúv. Okrem iného aj so Slovenskou republikou. Tieto zmluvy uzatvorené za cenu verejnosti utajených intríg sú ako zmluvy medzinárodné nadriadené nad slovenským národným zákonodarstvom. Peniaze slovenských katolíckych veriacich napríklad môžu prúdiť bez kontroly (nášho) štátu (!) do Vatikánu, teda na územie cudzieho štátu. Okrem toho, slovenskí nekatolíci, keďže stále nie je odluka cirkvi od štátu, sú povinní dotovať slovenských katolíkov, a samozrejme, aj iné „vyvolené“ cirkvi. Arcibiskupovi  Sokolovi niektorí cirkevníci za chrbtom vyčítali okrem iného i to, že sa za jeho pôsobenia strácali sošky svätostí... Iní, že veriacim rozdával svoje fotky ako nejaký populárny spevák. To všetko ale nebolo dôvodom na odvolanie. Sokol neohrozoval obvyklými prostriedkami presadzovanú moc Vatikánu. Vedel "v tom" chodiť. A do dôchodku.  Bezák sa stal arcibiskupom nesporne preto, lebo mnohým slovenským biskupom už Sokol dlho liezol na city a určite aj na vieru. A Bezák predstavoval pre nich celkom inú cestu.

Katolícka cirkev sa tvári, akoby odvolanie arcibiskupa bolo ich vnútornou záležitosťou. Tvári sa tak vedenie katolíckej cirkvi, aby sme boli presní, keďže katolícka verejnosť proti tomu protestovala. Ako kedysi pred trnavským arcibiskupským úradom protestovali začiatkom 90. rokov veriaci z Doľan za kňaza Senaja (preloženého do Zázrivej) s ktorými mal vtedajší arcibiskup Sokol konflikt s politickým pozadím,  tak dnes demonštrovali za Bezáka, akurát, že nie proti arcibiskupovi, ale proti pápežovi. Protestovať proti rozhodnutiu pápeža? Keď pápež je akože neomylný? Nariadil mu byť ticho... Áno, katolícka cirkev má štruktúru podobnú vojenskej. Všetko je tajné, je jeden vodca, a to neomylný, ba priam "svätý", odvolania sú tajné a generáli nemajú právo sa k tomu ani len vyjadriť. A my to všetko platíme zo svojich daní a odvodov. Skoro ako za stredoveku. Našťastie nás kardinál nemôže hodiť do hladomorne a mučiť. O čo tu vlastne ide? Určite nie o to, že arcibiskup Bezák cvičil v teplákoch a po večeri si doma vyzliekol biskupský civil. O čo tu ide, keď je všetko tajné? Keď je všetko tajné, ponúka sa jednoduchý vývod: zase ide len o moc a peniaze.

Jééžiškove husličky  -  s tým nemajú nič spoločné. 

Slavo Horník

podobné články:

19.6.12 Pred Letným Slnovratom 2012 NAŠE VYZNANIE JE VEDOMÉ!

19.5.12 Parlamentná miestnosť pretláčajúca bibliu nemôže byť meditačnou  miestnosťou pre všetkých MEDITÁCIE V NR SR? - Žiarislav píše

21.4.12 ZAKAZUJE NÁM ŠTÁT SLÁVENIE SLNEČNÉHO SVIATKU?

14.4.12 KEĎ HOVORIA O SVäTEJ ZEMI, MAJÚ NÁS ZA POHANOV

22.2.12  Je čas na odluku cirkvi od štátu. Po vyše tisícsto rokoch.  CIRKEV - RADCA POLITICKÝCH STRÁN

VEDOMECTVO - DUCHOVNO BUDÚCNOSTI seriál uverejnený v časopise DIVA - súbor skenov

30.9.10 PREČO ŠTEFAN KRÁĽ ZA SVäTÉHO VYHLÁSENÝ BOL alebo AKO IŠIEL VAJKO ZA KARIÉROU  TU

 

 hlavná strana