časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Perúnové dni: TERAZ!

29.2.12

Hromničné obdobie predchádza fašiangom, i keď kedysi mohlo ísť o jeden sviatok. Prvý názov je zo slovenského, druhý z nemeckého okruhu a oba sviatky sú začlenené do cirkevných kalendárov. Pôvod Hromníc je nejasný a mnohí znalci ich spájajú s dávnym poňatím hromovládneho božstva. Vieme, že u nás to bol Perún, ktorí zapaľoval oheň najprirodzenejším spôsobom – bleskom. Takýto oheň sa potom dlho a nepretržite udržiaval v sieti (sväto)hájov, teda posvätných lesíkov. Predkovia verili v ochrannú moc a očistnú silu takéhoto „živého ohňa“.  Neskôr sa tento prvok pôvodnej viery preniesol do cirkvi v podobe hromničných sviec. Ide stále o vieru v ochrannú a očistnú silu živlu, z ktorého podľa nášho rodného duchovna vznikol svet. I keď nie každý to tak vidí. Duch však spája aj ľudí rôznych videní a to je dobré.

V tomto roku sa stretávame nie v sečni, ale začiatkom ľutňa. A tak, ako aj po iné roky, posvätným spôsobom zapálime oheň, piesňami a tlejúcimi zelinkami očistíme seba aj okolie a uskutočníme privítanie nových kráčajúcich po rodnom chodníku, a to aj očistnými podstrižinami i obradom prijatia mena. Zakričíme na slávu nových mien a zaspievame piesne na počesť ich nositeľov. Pohovoríme o stave a duchovnom vývoji v krajine i o tom, čo v tomto roku stať sa môže a čo nás neminie. Dohodneme sa o spoluprácach a spolupôsobení. O podujatiach, ale aj o takých veciach, ako je časopis Rodná cesta (očakávame aj dohodnuté články), vedomecké vzdelávanie, spoločenský vývoj a udalostiach v krajine a štáte...Prijeme návrhy na ďalšiu činnosť a napomôžeme novým, aby sa mohli dostať k potrebným vedomstvám.

V sobotu, akože inak, budú aj hry. Ako už na Hromničnom stretnutí býva zvykom, napneme tetivy lukov a vypustíme do terčov šípy na znamenie zladenia sa s pernou silou aby sa vyvážila sila ladná z hudby ladenej veru a z pohodovských rozjímaní. Novinkou by mohla byť napríklad lukostreľba na bežkách, keďže na Hrešnej je ešte sneh a pre kone je tam málo paše. Privítame aj ďalšie nápady. Priložený program je približný, budeme sa riadiť hlavne podľa prírodného času, takže hodina je čas, ktorý je hodný, kým minúta je čas, ktorý sa minie. V sobotu večer rátame s koncertom v múzeu krojov, kde to sa zmestí veľa ľudí, takže to tam asi trochu naplníme a to v čase podľa sústavy SI (približne), ktorý je uvedený na plagátoch (môžete ich zverejniť).

Spanie si môžete dohodnúť telepaticky, alebo telefonicky buď v stredisku na Hrešnej, jak hovorí náš plagát, alebo ak by už bolo všetko obsadené, aj u známych v neďalekých Košiciach. Upresnenie – spanie v stanoch típí na Hrešnej je bez poplatku a je to pozornosť našich hostiteľov.

Takže – košielôčky pripravené, píšťalôčky naolejované, bubny doby napnuté, fujarôčky prefúknuté, trombity nech hlásajú na všetky strany, že sa čas nášho stretnutia blíži. Ktorí nemajú hlasité trombity, môžu to roztrúbiť cez „fasabuky“, alebo iné náhradné spravodajské siete.   

Živa na Cestu!

Ž.slav

- podrobne Perúnové dni 2012 - Košice Hrešná - 2.- 4.3.12 - TU