časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana

 

  Prečo Perúnove dni? Čo sú to Hromnice?

10.2.2011

Pôvodne sviatky, ktoré znamenali predzvesť k jari. Sviatok bol zasvätený Perúnovi - staroslovenskej svätosti, ktorá sa spájala odjakživa s počasím a s úrodou. Ľudia teda oddávna žiadali Perúna o úrodu, je možné, že v čase Hromníc aj o príchod jari. V tej dobe sa obradne zapaľovala hromničná svieca, ktorá mala chrániť pred nepriazňou i pred zásahom blesku. Hromnice prenikli z pôvodného duchovna i do kresťanských kalendárov, kde majú nejasné postavenie.


Pôvodne to boli dlhšie sviatky, počas ktorých sa - v ľútej zime - v mesiaci "ľuteň" (malý sečeň, február), schádzali Sloveni v družných rodoch, obciach i mestách a zahrievali sa duchovnými sviatkami i zábavami. Dnes sú tieto sviatky známe skôr pod neskorším menom "fašiangy". Patria k nim i neodmysliteľné masky (pôvodne obradné). Perún bol predovšetkým hospodárskym božstvom. No mal aj ochrannú úlohu. 

 

V čase obrodenia v 19. storočí sa dostal aj do národných piesní ako ochranné božstvo. Preto nie čudo, že práve v čase hromničných sviatkov nájdeme v národopise zmienky o prijímaní chlapcov za mládencov. Odtiaľ označenie (i meno) Sokol - mládenec, pôvodne snáď člen družiny sokolov - v čase ohrozenia už bojovník. Sokol bol u Slovenov jedným z chránených (nedotknuteľných) vtákov a bol zasvätený práve Perúnovi. 

Dnes máme trocha iné spoločenské podmienky, ako kedysi. Zima nás až tak neohrozuje, ako dávnych roľníkov. Dokonca je zimy bolo o nejaký stupeň menej, než ako by to bolo správne - nevedomci narušili Matku pírodu a jej posvätné kolo. Avšak hromničné slávnosti sú dôležité…

 Ž.slav
(Slovenská Runa č.6, sečeň r.2001)

20.2.11 PERÚNOVE DNI r.11 - Košice KS Jazero obrazové svedectvo TU

hlavná stana