časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

PIESEŇ ZIMNÉHO SLNOVRATU                                                          Žiarislav

20.12.12

Pod snehom už drieme zimná zem,
ako každý rok, už toľko krát,
uprostred tej zimy, ako sen,
rozosvieti sa nám Slnovrat.
 
Pod snehom je tráva zmrznutá,
ani krv tak dobre neprúdi,
sila trochu drieme zvädnutá,
no Slnovrat ju v kráse zobudí.
 
Už strácajú sa jasné videnia,
keď chmáry zastierajú unavený zrak,
no tým ktorí sa s málom podelia,
odmení ich veľký slnovrat.
 
Kračúň je deň daný nakrátko
a noc sa veru hrozne dlhá zdá.
Nezlepší to žiadne pozlátko,
hoj, prebúdza sa sila slnečná!
 
Chvála veľké Slnko, vráť sa, vráť,
nech netápeme v temnej mäteži,
nech pominú sa smútky aj časy strát,
na tej našej piesne záleží.
 
Nech netápeme v temnej úzkosti,
prihotovte záprah pre koňa,
pre slncového koňa vo sviatosti,
on temno jasnou žiarou prekoná.

 

PÁSLI OVCE
(novodrevná koleda)
 
Pásli ovce pastieri
Na poľane na medzi
 
Tam sa im duch ukázal
A na nebo ukázal
 
Oni sa ho uľakli
Na kolená pokľakli
 
Nekľakajte tancujte
Nové Slnko vítajte
 
Zahrajte na fujarky
Zapískajte píšťalky
 
Zahrajte na gajdice
Zatancujte divice
 
Zatancujte aj deti
nech sa nám duch poteší
 
Zahrajte aj na doby
Nech sa národ prebudí
 
Pásli ovce valasi
Na tom našom salaši

 

 

K Zimnému SLNOVRATU
 (slnovratová pieseň)
 
Na Dušičky sláviš
živý kolovrat,
a od predkov tráviš
hrady múdrych rád
 
Na Radana – deda,
Roda – deducha,
obdarí i dieťa
predkov predtucha.
 
Slnovrat sa blíži,
zrazu už je dnes,
jak by sa rod vyžil?
v občine je ples.
 
Vedomec už slávi
V kruhu sviatosti,
obetiny chváli
k  veľkej radosti.
 
Štedrý večer spieva,
krásny voňavý,
dary rozochvieva.
Tu máš, ty, aj ty
 
Prajeme vám z duše
Slnka obrodu,
cesty mocné, rúče,
vám, aj národu
 
Žiarislav, stať z vedomeckého časníka 2005

 

podobné články:

 

TEXTY nových piesní TU - pieseň K Zimnému Slnovratu a Pásli ovce valasi - novodrevná koleda

 

ZIMNÝ SLNOVRAT - články

 hlavná strana