časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana

 

Dotazník sa táže, my odpoVEDáme
RODNÉ DUCHOVNO: čím sa vyznačuje?     
                časovka

1.3.2011

1. Vnímame a ctíme životnú silu (živu), ktorou je príroda presiaknutá

2. Sme v kruhu s inými bytosťami Všehomíra (sveta), môžeme ich podľa vlastného cítenia vnímať ako vtelené (rastliny,  živočíchov...), ale i  ako bytosti nevtelené (divy, posvätné sily, božstvá)

3. Ctíme si posvätné živly – zem, vodu, vzduch a oheň, snažíme sa ich chrániť a nezneužívať

4. Ctíme si duchovno predkov i duchov predkov už od dôb, keď nebolo utláčané násilnou zvôľou

5. Naše duchovno je slobodné, budeme ho udržovať a  rozvíjať. Berieme si svoju duchovnú slobodu a nemienime sa jej vzdať !

Každý, kto sa v základných črtách a podľa vlastného cítenia, hoc aj by ich v duchu upresňoval v súlade s vlastným vedomím a cítením, hoc by ich aj vysvetľoval vlastnými slovami v súlade so svojou duchovnou slobodou, môže sa považovať za človeka rodného duchovna. 

Poslúži to na ochranu našich záujmov i v prospech celej spoločnosti i krajiny, ak sa ku svojmu duchovnu v sčítaní ľudu prihlásime.

Žiarislav, 1.3.2011

TÉMA NA RODNEJ CESTE: SČÍTANIE ĽUDU - RODNÉ DUCHOVNO všetky články TU

 

hlavná stana