časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Pôvodné duchovno je vesmírne,

bez predkov niet dejín.                                 Žiarislav píše

30.10.15

Často sa človeka ľudia pýtajú: A to je z ktorého obdobia to pôvodné duchovno?

Vtip je v tom, že pôvodné duchovno nie je z jedného obdobia, ale je z vekov. Nie je len slovenské, len slovanské, len baltoslovanské, len indoeurópske... Nie je len rodinné, rodové, národné. Zahŕňa všetky bytosti. Nie len ľudské, rodina. Všetky.  Je všehomírne. Tiahne sa od nepamäti, od najstarších dôb až podnes a tiahne sa do budúcnosti. Vedci majú škatuľky, ako panteizmus (všebožstvo), polyteizmus (mnohobožstvo), monoteizmus (jednobožstvo), či ateizmus (nebožstvo)... Človek ale nie je zaškatuľkovaný v žiadnom z týchto obmedzených stavov. Niektorí by to radi, ale keď sloboda, tak sloboda. Nechajte si svoje škatuľky...

Prechádzaš týmito pojmami ako veľký čarovník život. Nenecháš sa obmedziť vyklieštením z celostnosti. Žiješ v súlade s predkami, mocný, neoklieštený a pritom v súlade s celkom a dokonca aj s jeho prúdmi. V súlade s prúdmi,  to neznamená podriadený prúdom, ale vyrovnaný. To je rozdiel.

Pôvodné, prírodné, rodné duchovno, to je skutočné pochopenie. Historici si myslia, že chápu históriu. Dejiny celostne nechápu, chápu len svoje vzorce o dejinách. Len svoje vzorce. Je len málo znalcov deja, ktorí sa dostanú k veľkému tajomstvu vývoja. Veľké tajomstvo vývoja a života nášho bytia nemôžeš pochopiť cez naučené a rozpitvané úseky.

Áno, pisateľ číta , pozerá, sleduje úchvatné vedecké  rozbory, popisy, výpočty i svedectvá o vývoji vesmíru, hviezdnej sústavy, Zeme, o zemovedných – geologických obdobiach a vývoji živých druhov, i o vývoji človeka a jeho dejov. Nik ale nezvládne dnes zhltnúť výsledky čo i len jediného vedného odboru. Nie to ešte viacerých. Aj  malý pododbor odboru je pri dnešnom stave vedy ťažko zvládnuteľný jedinou ľudskou bytosťou.

A predsa je spôsob, ako pochopiť dejiny, svoju cestu, seba, bytosť, bez rozbitia všehomírneho kruhu, bez rozsekania vesmírnej závitnice.

Je to spôsob najtajomnejší a najcelostnejší. V hlbokých vnoroch. Pochopiť svet a jeho dej cez duchovno predkov. Od prvého záblesku nebeského ohňa až po tento tep srdca.

K Dušičkám r. 15   Žiarislav

Podobné články:

Naši predkovia nie sú mŕtvi - Dušičkami si uctíme ich živu, ktorá je aj v nás 

články k Dušičkám

 

 

 hlavná strana