časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Predkovia a my dnes                              Žanet Bohúnska píše

7.7.14

Mnohí,  keď je reč o duchovne predkov, sa pousmejú. Vidia pred sebou naivných pravekých ľudí, modliacich sa k rôznym božstvám veriac, že ak by tak nečinili, božstvá ich potrestajú. Ako povrchne vnímame veci, ako nám uniká podstata, pretože sa cítime byť nadradení.

Naši predkovia veľmi múdro upriamovali svoju pozornosť na vyššie princípy prejavujúce sa v stvorení okolo nich. Aby ich vedeli ľahšie vnímať, zosobnili si ich do božstiev a svätostí. Dali im symbolické postavy a mnohé mená, aby si s nimi upevnili vzťahy. A tak napríklad vyzývajúc Perúna, strážcu spravodlivosti, aj sebe pripomínali, že majú v sebe zušľachťovať schopnosť byť spravodlivým, verným pravde. A vyšší princíp Pravdy ich v tom posilňoval. Išlo a ide o obojsmerný vzťah. A teda oslavovaním božstiev a nimi symbolizovaných vlastností,  cenili si v sebe i v iných hodnoty ako láskavosť, dobrosrdečnosť, statočnosť, česť či pravdivosť.  Ak ďakovali živlom, pripomínali si, že to k životu najpotrebnejšie dostávajú darom. Vzduch - možnosť nadýchnuť sa každých pár sekúnd, vodu - hlavnú zložku nášho tela, zem - tú čo nás nosí a živí, oheň - zohrievajúci a očisťujúci. A tým, že si tieto najzákladnejšie hmotné ale i duchovné hodnoty pravidelne pripomínali v rôznych sviatkoch a rituáloch, žili vedomejšie a ich rozhodnutia viedli k súladnému životu s celým stvorením.

Dnes si nepripomíname podstatu, posmievame sa pravým hodnotám. Dnes upriamujeme svoju pozornosť na povrchné zábavky a rýchlo pominuteľné veci. Naše rozhodnutia sú krátkozraké, drancujúce, nivočiace. „Nemodlíme“ sa k božstvám a svätostiam, a predsa nás oni netrestajú. Trestáme sa sami stratou napojenia sa na pravé hodnoty, našimi nedomyslenými a neprecítenými činmi, ktoré  nám prinesú v zvratnom pôsobení nedobré ovocie. 

Ak by sme našli súčasnej dobe a  rozumu primeraný spôsob upriamovania pozornosti na pravé hodnoty, ak by sme našli primeraný spôsob upevňovania a zušľachťovania týchto hodnôt v sebe, ak by sme obnovili vďačnosť a úctu k podstatnému, našli by sme správne riešenia na mnohé problémy súčasnosti. Riešenia, ktoré by priniesli súlad a spokojnosť.

Začítajme sa teda do knihy Návrat Slovenov v duchu a slove, pripomeňme si, čo bolo našim predkom jasné. A potom hľadajme svoju cestu, ako vo svojom živote nadviazať na ich múdrosť, a rozvojom svojej osobnosti, tým že v sebe oživíme pravé ľudské hodnoty, pomôžeme nájsť nášmu národu riešenie spoločenskej krízy, ktorá na nás dolieha v každej oblasti.

Podobné články:

Návrat Slovenov v duchu a slove

 hlavná strana