časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Otázky pre nového prezidenta                                    

15.1.2014

Priatelia.

Sú rôzne spôsoby, ako napomáhať ceste duchovného naplnenia. Jeden z nich je cesta spoločenská.

Vieme, že možnosť voľby je lepšia, ako nevoľníctvo. Keďže mnoho spoločenských vecí je v nedobrom stave, učíme sa, ako ich spraviť lepšími. Vieme, že otázky správy ľudskej spoločnosti dnes označujeme ako politiku. Toto slovo pochádza z antického prameňa a väčšina ľudí ho nepovažuje za príjemné. Správa spoločnosti však môže byť dôležitá.

Blížia sa prezidentské voľby. Prezident znamená predseda. Toto pôvodom latinské slovo neznamená nič iného.  Predseda – ten, čo sedí vpredu, je ten, ktorého vidíte ako prvého. Preto sa aj často označuje ako „prvý občan“. Možno by bolo zaujímavé, keby nielen sedel vpredu, ale aj kráčal vpredu.  Aj keď nemusí mať najväčšiu moc, je to človek pre krajinu dôležitý. Mal by sa snažiť spravovať krajinu tak, mal by vystupovať tak, aby rôzni občania mali v neho dôveru. Mal by okrem iného chrániť i kultúrno-duchovné záujmy občanov veľkoobčiny, a teda štátu.  A teda mal by sa snažiť predstavovať i záujmy domácej – pôvodnej duchovnej kultúry. No a my by sme mu mali dať možnosť, aby sa k tomu vyjadril. A my mu tú možnosť aj dáme. Určíme si spravodlivý kľúč: oslovíme s rovnakými otázkami všetkých záujemcov – registrovaných kandidátov. Otázky im rozošleme všetkým v jeden deň, zo stredu krajiny. Na internetovú adresu i pevnú schránku, pokiaľ je verejne prístupná. Ich odpovede uverejníme v poradí, v akom ich dostaneme. Ak niekto neodpovie, uvedieme to. Odpovede zverejníme prinajmenšom v našom časopise Rodná cesta na sieti. Môžeme predpokladať, že si to prečíta viac, ako 10 000 našich bežných čitateľov, keďže je to pre mnohých vec zaujímavá. Neuverejníme žiadne linky na stránky kandidátov, len ich priame odpovede pre našu redakciu. Pri ich odpovediach uverejníme nimi vybranú fotografiu ak nám ju poskytnú, všetkým v rovnakej veľkosti.

Vzhľadom na zameranie Rodnej Cesty položíme také otázky, ktoré sa týkajú našej pôvodnej kultúry.

Takže – dávame možnosť nielen záujemcov o miesto predsedu Slovenskej krajiny, ale dávame možnosť aj vám, naši čitatelia, aby ste v prípade záujmu doplnili otázky. Znovu podotýkame, že prenechávame iným médiám všetky témy okrem našej rodnej kultúry a priamych súvislostí. Neočakávame , že prezident môže všetko zariadiť, to nie. Ale je pre nás dôležité zvedieť, aký má prístup k našim veciam a či sa bude snažiť predstavovať aj našu pôvodnú, duchovnú kultúru. 

Predbežné otázky:

  1. Zdá sa vám správne, že medzi štátnymi sviatkami  a pamätnými dňami SR nie je ani jeden, ktorý by vychádzal otvorene z našej pôvodnej duchovnej kultúry? Podporili by ste sviatok Letný Slnovrat, alebo rozšírenie názvu Pamiatka zosnulých – Dušičky, prípadne Sviatok duší predkov?

  2. Myslíte si, že je v našom školstve dostatočné vzdelanie o našej pôvodnej kultúre?

  3. Ako vnímate otázku odluky cirkví od štátu a Vatikánsku zmluvu?

  4. Ste spokojný /spokojná so stavom pôvodnej kultúry v slovenských médiách?

  5. Súhlasíte s voľným predajom slovenskej pôdy cudzincom od jari  tohto roku?

  6. Aký máte názor na ničenie rastlinných a živočíšnych druhov a odrôd (biodiverzity) globálnym pretláčaním GMO potravín a s nimi spojenou zákonitou chemizáciou?

Ž.slav

Ohlasy:

Chvála, otázky pre kandidátov sú podľa mňa výborný nápad. Sú dobre položené, len by som odluku cirkvi prepísal na odluku cirkví, keďže by sa mala týkať všetkých náboženských organizácií, nie len tej jednej najväčšej. A keďže s pôvodnou kultúrou je úzko spojený aj vzťah k prírode, takže by som sa ich spýtal ako by sa podieľali na zlepšení jej ochrany a ochrany životného prostredia. Týmto dôležitým bodom sa asi média príliš zaoberať nebudú. Som zvedavý najmä na odpovede tých kandidátov, ktorí kandidujú za strany "kresťanské". Jakub 16.1.14

hlavná stana