časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana

 

OBJEDNÁVKA RODNEJ CESTY ! - predplatné

24.1.12

 

Vyšla Rodná cesta 2.

Zvýšil sa počet farebných strán a tak sa zvýšil aj náklad a teda aj konečná cena časopisu z 1,44€ na 2€

Ak si chcete predplatiť od 2. čísla - predplatné pre 3. časopisy - teda 2., 3. a 4. číslo je 6,- €

Ak máte záujem o zaslanie dodatočne aj 1. číslo - teda predplatiť si časopis od 1. čísla - predplatné je 8,- €

Upozorňujeme ,že interval vydávanie závisí od nazbierania dostatočného množstva obeživa na vytlačenie ďalšieho čísla, a teda je to občasník s nepravidelnou dobou vychádzania

Ak teda máte záujem o predplatenie nášho časopisu, napíšte nám e-mail (imelo) na diva@ved.sk s predmetom Rodná cesta a  napíšte nám o aké predplatné máte záujem - čo od 1. čísla za 8€ alebo od 2. čísla za 6€ a napíšte adresu, kam máme časopis odoslať.

ozveme sa vám.

dobrú živu praje redakcia Rodnej cesty.

predplatné vybavuje Vydavateľstvo Diva:

Adresát:

 Vydavateľstvo Diva

Kokavka 14, 985 05, Kokava nad Rimavicou

 

Číslo účtu adresáta: 0341186560

Kód banky: 0900

Suma: 6 alebo 8 €

 

 

Pre Prvú Rodnú cestu:

Priatelia a súrodenci!

Rodnú cestu vydávať budeme. Predpokladáme, že v každom štvrťroku jedno číslo, nevylučujeme mimoriadne číslo. Teraz si môžete objednať Rodnú cestu na 4 čísla. Prvé číslo stojí 1.44.  Je možné, že vzhľadom na náklady pri výrobe časopisu a jeho vývoj, cena nevzrastie. Ale aj keby sa v budúcnosti cena zvýšila, za 6 Eur dostanete 4 objednané čísla.  

Tak, či tak, 6 Eur ročne nie je neprimeraná suma na objednanie nášho časopisu. Keďže náklady sú väčšie, nechávame možnosť aj tým, ktorí ho chcú podporiť. V tom prípade vypíšte poukážku na väčšiu sumu a v poznámkovej časti poukážky napíšte heslo „predplatné plus podpora“. Výraznejšie podpory budeme vyrovnávať darmi z vydavateľstva.

Tým, ktorí si objednali len prvé číslo, pošleme toto číslo obyčajnou listovou zásielkou s priloženou poukážkou. Dobierka by bola drahá pre obe strany. Ak si chce niekto číslo predplatiť a už má prvé číslo, je pre nás zložité posielať od druhého čísla. Takže buď nech zaplatí len za tri čísla toho roku (1,5 E za číslo), alebo, čo je jednoduchšie, nech zaplatí 4 čísla a zvyšné číslo niekomu podaruje alebo inak dá.  

Takže, ak ste sa rozhodli pre predplatné Rodnej cesty - napíšte nám imelo na diva@ved.sk - do predmetu - predplatne RC  a do obsahu imela napíšte svoju adresu. bude vám odoslané prvé číslo s priloženou poukážkou a potrebnými údajmi na vyplnenie

 

DISTRIBUČNÁ SIEŤ Rodnej Cesty

 

 hlavná stana