časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Obrad, to dnes môže byť aj koncert

rozhovor so Žiarislavom

3.1.2014

Žiarislav, Slnovrat je za nami, mal si v krajine niekoľko podujatí. Skupina Bytosti hrala v Prešove s dvoma novými členmi. V Banskej Bystrici ste ale hrali v pôvodnej zostave...

Zostava sa nemení, skôr sa dopĺňa. Desana bola na archeologickom výskume v Poľsku, takže takmer rok s nami nehrala. Zastupoval ju Bohumer a Bohdan hral všetky koncerty okrem osláv v Prešove, takže ho zastupoval Erik, ktorý mal na Slnovrate aj vlastný koncert. Môže sa stať aj to, že sa skupina bude na silnejších koncertoch rozširovať, ale zatiaľ zostáva základná štvorka s možnými zmenami.

V Banskej Bystrici som nebola, ale vraj sa tam na koncert nepomestili do sály všetci ľudia.

No, v Klube 77 to praskalo vo švíkoch. Bol to skutočne silný koncert. Bol aj dobrý zvukár, aj vedenie klubu je v pohode a príjemné, takže sa nám aj dobre hralo. Ľudia spievali, Barbora hrala niektoré piesne aj na basičko-čele, čím chytili sláky nový rozmer.  Po roku sme hrali v plnej zostave. Ľudia boli nadupaní, vedeli aj nenahraté texty, spievali od začiatku s nami, hýbali sa... Bolo to veľmi silné.

V tomto roku bolo na oslavách Slnovratu zo päť koncertov, nebolo tam toľko obradovosti a prednášky, ako inokedy. Mení sa to? Keď sme na návšteve u teba, dýcha to duchovnom, keď ťa vidíme v meste, pôsobíš skôr ako hudobník a nie tak ako duchovný.

Je to tak. Človek sa v meste necíti celkom doma, občas sa ešte vracajú následky zranenia, ktoré sú trochu obmedzujúce v pohyblivosti, čo človek pocítil na slnovratovom koncerte v Prešove. Inak to bolo silné, hrali tam aj Horana, Svetlan, Vejan, Erik a Bytosti, bolo to celkom plné hudby. Koncert je podujatie, na aké sú bežní ľudia zvyknutí. Pri hudobnom vystúpení cíti človek často mimoriadne duchovné chvíle, napríklad v Bystrici bola podobná živa, ako v lete na stretnutí Letného Slnovratu, ale bol to klubový koncert. To je ako malý zázrak. Je to dnešná podoba vedomeckého obradu, jedna z viacerých, ale je uložená pod všeobecne prijateľným názvom koncert. Také sú aj podmienky. A teda je tam nejaký priestor v meste, zvukár, klub a teda vstupné, čo na bežných našich obradoch nebýva. Treba tomu dať svoje, treba sa tomu povenovať a potom to ide. Etnológ Dr.Slivka napísal v knihe Slovenské masky, že obradník sa vyjadruje v dobe takým spôsobom, ktorý je ľuďom zrozumiteľný. Človek tak vidí, že ak niekedy vedomec – šaman robil len obrady pri ohni s bubnom a píšťalou, s maskami a podobne, rozfukoval dym... tak dnes je pre ľudí dnešných  viac zrozumiteľnejší  koncert v meste, ozvučený, hoci aj bez živého ohňa, ale s ohňom v duši... Takže – bolo treba sa naučiť hrať a spievať dnes pochopiteľným spôsobom, zvládnuť aj hru cez aparatúru... A bystrický koncert ukázal, že to je možné. Do toho klubu prišlo viac ľudí, ako na skupiny známe z rozhlasu a televízie, to nás naozaj potešilo, že ľudia majú o to až taký záujem.  Keď s nami spievali aj nenahraté piesne, rozšírené len internetom, človek si naplno uvedomoval, že to všetko patrí k dnešným obradovým prostriedkom. V tých piesňach bolo jasné, že to aj oni spievajú s duchom. A to je obrad. Spievali to nielen ako slová, ale ako živé obrazy. Videli sme spolu filmy týchto obrazov. Videli sme spolu dejiny tých piesní, piesne dejín. Tvorili sme spolu lepšiu krajinu, lepší svet,  tak to je. Tvoríme tak svoje cesty. Liečime sa. Posilňujeme sa. Spájame sa. Ľudia hovoria, ako sa im mení život k lepšiemu. Ako vidia, čo nevideli. Po takomto podujatí ich človek cíti aj na diaľku a vidí, že je to dôležité a dobré.

Takže odteraz sú tvoje obrady koncerty?

Nielen. Výročné sviatky, osobné obrady, to všetko zostáva. Sú to nie moje, ale naše obrady. Hudobné vystúpenia sú dôležitým spôsobom spojenia sa so spoločnosťou a teraz sa zdá, že s Bytosťami na to dozrievame.  

Aké budú okrem hudobných vystúpení najbližšie podujatia?

Hromničné dni v tomto roku využijeme na zostavenie prípravných vzdelávacích skupín. Tiež sa poradíme o spoločenských veciach, ako ďalej. V blízkom čase oznámime okruhy otázok, ktoré preberieme v Rodnom kruhu. Určite medzi nimi bude spôsob spoločenského pôsobenia. Okrem iného človek tak vidí, že ak chceme v spoločnosti pôsobiť dnešnými prostriedkami a pritom s vedomím čestnosti, mali by sme poslať všetkým kandidátom na prezidentský úrad tie isté otázky, ktoré sa týkajú záujmov našej pôvodnej duchovnej kultúry. Aké to budú otázky? To je aj výzva pre čitateľov Rodnej cesty. Na našich stránkach potom zverejníme ich odpovede, tiež zverejníme mená tých, ktorí neodpovedali. My si predsa nemusíme voliť menšie zlo, my predsa môžeme voliť väčšie dobro. Nech povedia, ako budú pristupovať k našim záujmom. Naši ľudia si už vyberú, ak si vyberú. A teda nemali by sme sa správať ako ryby lovené na politické háčiky. Mali by sme sa správať ako zvrchovaná sila, ktorá si volí. Aj keď nám hovorca Štatistického úradu Ministerstva vnútra odmietol zverejniť výsledky sčítania ľudu v tomto smere, vieme, že sme jediná duchovná sila, ktorá v posledných rokoch výrazne narástla. Sú nás desaťtisíce, ktorí si ctia pôvodnú kultúru a podľa toho by sme sa mohli správať. Budeme to my, kto ovplyvní kultúru budúceho sveta. Lebo umelé pozlátka popadajú, celý ten módny humbuk, ten cirkus, ktorý sa na nás valí, praskne ako stará hadia koža. Vyzlečieme sa z nej celkom jednoducho. Náš duch pretrvá. Pravda vyjde najavo. Z tých, ktorí vidia, budú mnohí učitelia. Každý, kto cíti pôsobiť v prospech obrody našej spoločnosti, nech sa ozve. Potrebujeme v mestách prostredníkov. Potrebujeme právnikov. Určite učiteľov. Potrebujeme aj vzdelávanie obradníkov. Usporiadateľov podujatí. Hospodársky šikovných ľudí.  Ľudí ktorí vedia pôsobiť spoločensky. Každé povolanie je dôležité. Nejestvuje žiadne neduchovné povolanie, jestvuje len neduchovný, či slaboduchý prístup. Hromničné stretnutie bude v Banskej Bystrici. Stretneme sa a prejdeme naše možnosti. Poradíme sa, dohodneme sa, nabudíme sa a nakoniec si aj zahráme a zaspievame. Bude to stretnutie stmelenia Rodného kruhu. Bude to vnútorné stretnutie pre tých, ktorí sa cítia súčasťou nášho kultúrneho hnutia.

Čo odkážeš čitateľom v Novom roku?

Zdravie, dobré cítenie a dobré vedomie. Všetko ostatné, čo vieme vymenovať, s tým súvisí. Nepoddajme sa nátlakom a stresom. Pracujme usilovne na tom, aby sme žili v lepšom svete. Tento svet je posvätný, a teda musíme pracovať na sebe, aby sme v ňom znovu precítili raj. Chvála za to, že je takáto cesta, cesta vedomecká. Cesta zázraku. Živa s vami, priatelia!

Zhovárala sa -RC-

 

hlavná stana