časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana

 

Žiarislav: Ešte nevidíme, že tá sila je v nás

SPUSTIA BUBNY DOBY KVASENIE?

30.11.2009

Tento týždeň si skončil nahrávanie novej platne v štúdiu , ako si spokojný s výsledkom?

Budeme vidieť keď to vyjde, ak to osloví ľudí a niečo im to dá, tak človek môže byť spokojný

Toto CD je zvukovo o dosť rozsiahlejšie ako všetky predchádzajúce, aj nahrávanie trvalo dlhšie. V žiadnej

piesni nehrá a nespieva menej ako 10 „hudobníkov“, teda stôp, niekedy až osemnásť.

Akých hudobníkov si si prizval na spoluprácu?

Keď človek býva na samote v lese, nie je ľahké zohnať hudobníkov, už vôbec nie takých, čo by pružne hrali

takúto hudbu. Človek to vyriešil opäť tak, že nahral všetky spevy a hudobné nástroje sám, stopu po stope.

Ako sa to technicky dá, nahrať toľko nástrojov jedným človekom?

V dnešnej dobe to niektorí robia tak, že sa nastavia nejaký elektronický rytmus a do neho nahrávajú jeden po

druhom nástroje a spevy. Na mojich nahrávkach toto nikdy nebolo a aj teraz to robím tak, že najprv nahrám

bubon alebo podkladovú gitaru v živom tepe, v duchu si spievam a prežívam tú pieseň. Potom si to nechám

pustiť a dohrávam do toho stopu po stope jeden po druhom nástroje a spevy. Rytmus sa teda vždy vyvíja, aj

keď takmer nebadateľne. Vychádza teda zo živy, aby z toho poslucháč nemal kockaté srdce, ako po počúvaní

veľkej časti elektronickej hudby.

To je zaujímavý postreh. Aj ja mám niekedy pocit, že tá dnešná moderná hudba s tým jej búšivým

naliehavým tepaním mi nerobí zrovna dobre na duši. Čím to je?

Ono je to síce na prvý pohľad akože neplánované, ale v podstate je to tak zariadené , že v dnešnej dobe do

rozhlasu zoberú spravidla len hudbu, ktorá je určitým spôsobom nadupaná - komprimovaná už v samotnom

štúdiu a oni ju podrobia ešte ďalšiemu strojovému skresleniu, a to tak, aby bola neustále vlezlá, ale zároveň

aby vás nevyrušovala natoľko, aby ste ju vypli. Vnímavý človek to samozrejme vypne, ale väčšina ľudí sa už

prispôsobila tomuto naprogramovaniu. Viem o viacerých hudobníkoch, ktorí natočili lepšiu hudbu, a len

preto, aby im ju vzali do rozhlasu, dali si ju potom skresliť , vykastrovať, sprimitizovať. Aby bolo jasné, toto

prišlo zo Západu a je to v hudbe ako v umení svojou skrytou taktikou oveľa totalitnejší valec, než aký bol ten

socialistický. Pri príležitosti 20. výročia prevratu som čítal článok , ako teraz na rozdiel od socializmu domáca

hudobná produkcia prekvitá. Síce dve tretiny albumov vydaných na Slovensku vydali západné uniformné

vydavateľstvá, ale jednu tretinu sme vydali v malých vydavateľstvách sami. Z istého pohľadu je to tak, lenže

tie dve tretiny západných vydavateľstiev , ktoré vydávajú aj akože slovenskú hudbu, si tu uzurpujú takmer

všetok hudobný priestor vysielacieho času takmer všetkých médií. Tú jednu tretinu našich neuniformných

vydavateľstiev vytlačili do úplného undergroundu, do myšacích dier, takmer nikto to nepozná , žijú na

hranici prežitia a na okraji kultúrneho spoločenského diania. Z kultúrneho hľadiska je to podobná totalita, ako

bola v politickej oblasti za komunistov, keď boli na kandidátke samí komunisti a aby ukázali „demokraciu“,

tak niekde z podzemia vyhrabali jedného kandidáta z nejakej Demokratickej strany alebo Strany Slobody ,

ktorú nikto nikdy nevidel a ani o nej nepočul. Toto je náš „folklór trochu inak“. Síce sa od prevratu rozmnožili

folklórne festivaly, ale takmer nik tu netvorí z našich podkladov, z našich hudobníkov, ktorých púšťajú

rozhlasy, spravili nešikovné napodobeniny západných trendov. Títo majú dvere otvorené od rána do rána.

Špičkoví slovenskí hudobníci im robia beklajdy, teda hudobné podklady, ale ak začas títo špičkoví hudobníci

začnú robiť vlastnú tvorbu, médiá ich zväčša sabotujú , lebo už to nie je „in“, už to nie je tá uniforma. Je tu

síce nejakých pár skupín „world music“, je ich asi ako prstov na ruke, na stolárovej, no ale to nie je ten kvas

skutočného života, ktorý by vám vyrazil poklop, ktorý by naplnil veľké festivaly, rozhlasové vysielania,

kultúrne rubriky novín a časopisov, alebo vlastný časopis. Alebo že by tu nastal nejaký tvorivý kvas

porovnateľný s flamenkovým búrlivým kvasením, či juhoslovanskou tvorivosťou, ktorá slepo nekopíruje

západ, ani keby ste ju tri razy zbombardovali. My sme len taká západná kultúrna kolónia, folklór držíme

v konzerve a tvoriť sa akože môže vo všetkých možných štýloch, len, moje nervy, netvorte z vlastných

koreňov, lebo to sa vraj nemá. V náplni „world music“ je čerpať z folklóru , ale oni, česť výnimkám, z neho

tvorivo nevychádzajú , len tie piesne preonačia podľa módnych vplyvov, alebo do zaužívaných módnych

postupov nastrkajú nejaké folklórne implantáty, takže sa to nepáči ani tým s vykomprimovanými hlavami, ale

ani tým, ktorí majú našu pôvodnú hudbu skutočne radi. Nie je to šľachtenie , je to génová manipulácia, takže

to nemá úspech, nenastáva tu skutočný hudobný umelecký kvas. Sú aj takí sterilní umeleckí inžinieri, čo na

jednej strane kastrujú slovenskú hudbu od jej štvrťtónov, divých stupníc, sekundových dvojhlasov

a rytmických zvláštností, pretože sú strojovo „vymakaní“, a potom, keď už tú našu hudbu vyklieštia od

všetkého pekného a živého, začnú robiť napríklad Balkán, ktorý má v sebe ešte všetko to, čo sa im už podarilo

tuto zdusiť. Takže zase nie sme doma, zase sme len panáčikovia, ktorí niekoho módne napodobujú . Zase

nekvasíme vo vlastnom sude. Zase len dovážame, importujeme, a to je pre kultúru nevýhoda. Toto je kultúrna

pohroma. Neviem, prečo by sme my, Slováci, vlastne mali platiť za rozhlas a televíziu, keď tam naši

hudobníci vystupujú často len ako opice v cudzom cirkuse. Toto mi až tak nechýba. Radšej budem počúvať

v lese vtákov.

Vráťme sa trošku k tvojej hudbe. Aké nástroje používaš vo svojom pripravovanom CD?

Je to do dvadsať druhov nástrojov, hlavne bubny doby, ozembuch , praslovanské hrkálky, rôzne píšťaly

a fujary, basfujaru, basičku, korytovú basu, prírodnú basgitaru, gitaru, harmoniku ťahaciu i ústnu, drevené

nástroje sú zväčša vlastnej výroby. Toto CD je zvláštne tým, že sa po prvý krát podarilo z tradičných

slovenských nástrojov urobiť taký melodický podklad, že si bežný človek ani neuvedomí , aké nástroje tam

vlastne hrajú. „Sila je v nás“ nemusí ostať v polohe alternatívnej bočnej subkultúry, podľa predbežných

prieskumov je to niečo , čo by mohlo byť blízke aj bežnému Slovákovi, ale i mnohému Moravákovi alebo

Čechovi. Naša doterajšia otázka ostáva nezmenená: Prečo by raz nemohli púšťať naše médiá aj našu hudbu.

Vychádzajme teda z toho, že naša hudba nie je podmienená slovenským občianskym preukazom, ale

slovenským, či slovanským duchom.

A čo texty , nesie tvoje najnovšie Cd nejaké špeciálne posolstvo?

Väčšia časť textov je už uverejnené v knihe Piesňoslová, všetky sú v obale. Zvukár popisoval, ako bežní

hudobníci, ktorí prídu k nemu do štúdia, keď on na tom robí túto hudbu, sú šokovaní textami týchto piesní.

Pýtajú sa, čo to je Slncový kôň a tak ... Keď nerozumejú anglickému textu, tak sa im to zdá normálne. Keď

ale nerozumejú slovám Žiarislavovej piesne, privádza ich to do pomykova. Na tejto platni v podstate nie sú

cudzie slová. Ale aj tak , keď tomu chce niekto porozumieť, musí začať uvažovať. Blbec nie je ten, čo niečo

nevie, ale ten, čo nechce vedieť, čo sa nechce dozvedieť. Človek vidí tak, že pieseň, dobrá pieseň, má

spôsobiť v poslucháčovi nejaké pohnutie, nejaký pohyb. Ak túto hybnosť pieseň nemá, je to len bezduchá

namotávka. Tak sú stavané aj tieto texty, aby nám pomohli nahliadnuť. Aj do seba. Aby pomohli spriechodniť

našu silu.

Je pravda, že keď som nedávno začala jednému známemu, inak úspešnému mužovi vo svojom odbore,

čítať z knihy Piesňoslová text piesne Už sa život už sa pohol, začal sa pri jeho počúvaní na stoličke

mrviť a pôsobiť dojmom akoby ho škrtila kravata. Je zvláštne že ľudia akoby sa nechceli začať

zaoberať inými vecami, ale len tým aké kachličky vybrať do svojej novej kúpeľne, alebo na aké auto

našporiť. Keď príde pieseň, ktorá ich núti premýšľať o veciach inak, začnú sa cítiť nepohodlne.

Sme natoľko duchovne zkolonizovaní, že keď niekto vytiahne jadrové témy našej kultúry, tak to vyzerá ako

podozrivá exotika. Pravdaže, sú aj univerzálne témy, z ktorých sa však stali klišé, ako spievať o láske, potom

ešte o láske, a nakoniec o láske. To sa môže. Môže sa spievať aj o búchaní , chlastaní, grcaní, to sa ešte môže.

V krásnej piesni, ktorá by už dnes nemohla „rotovať“ - „Balada o poľných vtákoch“,

je napríklad spomenutý údel Kainov, teda prvok židokresťanskej mystiky, ktorá je bežná . Takisto ako

v „Neobzerajte sa pani Lótová“. To nikomu nevadí. Čo je teda až také čudné na tom, že sa v mojich textoch

mihne tu dobrodruh a rebel Popolvár , inde Svarogov Slncový kôň, Rod, Lada, Vesna, Perún, alebo divice

tancujúce na krížnych cestách. V Slovenskom raji, na Košiarnom briežku bývajú hudobné vystúpenia,

spravidla „kantry“. Takže je tam normálne, keď spievaš, že ideš z Alabamy do Luizany s bendžom na kolene,

ale nie je normálne, keby si tam chcela spievať našskú hudbu. A to je obraz našej podlomenej duše. Lebo naša

country, to je naše „rodo“, naše „novodrevo. Nielen naše slovo, ale aj každý hudobný nástroj má svojho

ducha, napríklad fujara má taký zvuk, i ducha , ktorý inde nenájdete. Ťažko povedať prečo slovenské a české

etno a world skupiny používajú africké jambay a nie slovanský bubon dob z dutého stromu, ktorý má úplne

iný zvuk a oveľa viac pasuje k našej hudbe a jej podstate.

Keď sme pri tých bubnoch , všimla som si, že niektoré skladby na tvojom novom majú zvláštny

bubnový zvuk. Čím to je?

Základ tvorí stredne veľký dob hraný prstami . S ním hrá bubeník na jeden, alebo dva veľké bubny, s palicami

s plátenými alebo koženými tlmičmi. Hrá často základný, niekedy dupákový, alebo odzemkový tep. V pravej

ruke môže mať na palici hrkálku, ktorá presahuje do výšok, aby bicie nebolo počuť len v basoch. Podobný

účel, ale s celkom inými farbami, plní ozembuch s plieškami a roľničkami, ktorý sa zapája do „hustejších“

častí piesní . No, pravdu povediac ,zvukár musel otvoriť v stene štúdia niekoľko rokov neotvorené dvere, aby

tam vošiel ten veľký hrčovitý bubon takmer meter široký a poldruha metra vysoký, ktorý hral aj v piesni

Stúpaj stúpaj. Teraz je na niekoľkých piesňach a poznať ho podľa zvlášť dunivého zvuku. Možno to bude on,

čo spustí naše búrlivé kvasenie.

Zhovárala sa Miroslava

 

 

tento článok vysiel aj v časopise

                           

hlavná stana