časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

V nedeľu sa začína Na Medzi náš Tábor prírodnej zručnosti a prežitia.

Ďalšie novinky: píšťaly, bubnu, kože a luky a šípy

3.7.12

V našom letáku to síce nie je, ale na naliehanie viacerých sme v tomto roku pripojili k našim činnostiam aj :

Výrobu kožušiny prírodným spôsobom

Výrobu kože na bubon

Výrobu bubna – doba

Výrobu píšťaly (v dohodnutých podmienkach i FUJARY

Výroba luka

Výroba šípov

Materiál treba vopred dohodnúť.

 

Prijmeme ešte jedného pomocníka – muža alebo odhodlaného chlapca – hneď a to pred táborom.

(môže sa popri pomocných prácach zúčastňovať programu).

 

 hlavná strana