časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana

 

26.7.11

Z VEDOMECKÉHO TÁBORA 2011 NA MEDZI                         

obrazové svedectvo  zachytila Ladomíra, prislovil človek

Na Medzi medzi makrosvetom

a mikrosvetom,

vzdelávajúc sa 

a pracucujúc si,

píšťaly vŕtajúc

a misky rúbajúc,

dumali

nad dávnou minulosťou,

šťastnou prítomnosťou

a tajomnou budúcnosťou.

Ocielkou oheň zapalujúci,

na obed čakajúci,

novo drevné znaky vyšívajúci,

lyžice z borievky dlabajúci,

sekajúci,

i rezajúci,

palivovové palice chystajúci

uvážlivo

a nenáhlivo konajúci,

na prácu pozorne vzhliadajúci,

a s údivom 

sledujúci

1. program

 

aj 2. program,

   

multy-kulty komunikujúci,

strážiaci,

aj hliadkujúci,

dostali odmeny telesnej,

 

i duchovnej svojej,

 

vedomeckej veru.

Tak v činnosti,

i v uvoľení

na slnku i v tieni,

chválili dary ducha a prírody.

Keď zažla vatra,

zhromaždili sa,

zvolaní zvukmi bubnov a píšťal

a jasom ohňa žiarivého,

i hovorili o obradoch,

sláviaci duchov pradávnych,

čo ožívajú v obrode aj v novodrevnom salaši.

I schytili sa divice,

by zaspievali piesne.

Nad svojou cestou dumajúc,

na podstrižiny sa chystajúc,

 

zvuky drumble vnímajúc,

Ochraňuj Živa spievajúc,

na oheň prikladajúc,

aj na iných sa ohliadajúc

jasajúc

a hrajúc

a tancujúc, očistili sa, veselili, nad novým menom radovali sa.

A na druhý deň vycválali sa,

i vo vetríku uvoľnili sa

a na cvičisku zabavili sa

púšťajúc šípy

do cieľa.

V mieri a v duchovnom naplnení

rozlúčili sa piesňami slávy.

 

hlavná stana