časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

VEDOMECKÁ UNIVERZITA 

BLIŽŠIE A LACNEJŠIE

21.3.13

Pre Slovákov sme na naliehanie priblížili Žiarislavovu Vedomeckú univerzitu zo severných Čiech, cez Brno, tento krát až tesne k Váhu. Najbližšia víkendovka vedomeckého učenia bude tesne pri Trenčíne, v kultúrnom centre Kubrá. Zameraná na vedomecké výtvarníctvo, pravzory, slovanské a iné pôvodné znaky a tiež zdobenie odevov a úžitkových predmetov... Trenčín je cez moravský priesmyk prístupný cez Slovácko z Brna a odtiaľ je  bližšie, ako Bratislava. Z bratislavskej mesta a cez Žilinu z košickej strany je prístupný po rýchlikovej trase, podobne i z Brna a Prahy. Je tam tiež autobusový uzol a diaľnica zo severu i z juhu.

Keďže sa nám podarilo znížiť náklady na usporiadanie víkendových seminárov, znižujeme i poplatok za stravu, ubytovanie a školné. A to i na Morave tak, aby sme sa dostali výraznejšie pod priemernú cenu víkendových seminárov na území Slovenska a Českých zemí, tak, ako to navrhoval Žiarislav.

V zime sme účastníkom sľúbili, že bude jeden diel vedomeckého vzdelávania venovaný Vedomectvu a milovaniu. Takže toto splníme aj s dodržaním času a miesta. Seminár Vedomectvo a milovanie bude v máji pri Brne, v Tišňove u Brna, v stredisku, kde sme mali vzdelávanie v brezni.

Do leta budú tieto dva semináre víkendového vedomecké učenia, nie je vylúčené, že bude aj tretie - bude v šiestom mesiaci, dva týždne pred Letným Slnovratom  - zamerané na prípravu vedomeckých obradov a pôvodných sviatkov.

Na týchto vzdelávaniach sú v strediskách okrem prednáškovej sály a jedla zabezpečené záchody a sprcha a možné prespanie v spacákoch. Pre náročnejších sú v blízkosti vzdelávania penzióny, v ktorých si môžu objednať izby. Ráno sú ako telesno-duchovná rozcvička  vedomecké rozjímania s prvkami pôvodných divotancov a cez prestávky je okrem prechádzok  možná aj tvorivá činnosť (hudba, lukostreľba, kreslenie, vyšívanie...) Časť dňa strávime v prírodnom prostredí mimo prednáškovej miestnosti.

V lete už víkendové semináre nebudú, naše vedomecké vzdelávanie bude prebiehať len na táboroch vo vedomeckom stredisku Na Medzi.

Vedomecké vzdelávanie je predstavované tak, aby slúžilo účastníkom na rozvoj a naplnenie osobného i spoločenského života. Prvky vedomeckého vzdelávania sa dajú využívať pri vzdelávaní v základných a iných školách.

Vyvesili sme na našu stránky www.ved.sk oznamy o termínoch Vedomeckej univerzity. Zúčastniť sa ich môžu samozrejme aj tí, ktorí na doterajších častiach neboli. Je dobré dopredu si objednať miesto.

-RC-

podobné články:

„Mám pekný kožúšok a ušila som si ho sama!“  Katarína Karašová píše