časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

IBA TÍ, ČO MALI KRÍDLA, SA K NÁM TÚTO ZIMU CEZ TIE SNEHY DOSTALI                                 26.2.13

ZIMNÍ NÁVŠTEVNÍCI NA MEDZI                                                                  obrazové svedectvo: Ladomíra

Zimný čas je dobrý aj na pozorovanie vtáčikov, ktorý ostávajú v zime v našej krajine, neženú sa dole na juh za teplom, ale každý deň sa od brieždenia do súmraku statočne lopotia za kúskom potravy. U nás bolo vidno viacero druhov, od krkavcov a havranov, cez sýkorky a rehky až po žlny a ďatle. Vzácnym hosťom bol aj brkoslav, ktorý tu strávil na svojej púti iba pár týždňov, kým sa opäť rozlúčil a odlietol o kus ďalej.

Najlepšie sa pozorovalo ako sa vtáčiky kŕmia na kŕmidle za oknom, alebo brkoslavi na jablkách, ktorých bolo tento rok toľko, že sme ich nestihli všetky pozbierať.

Na kŕmidlo jedenkrát zavítal aj ďateľ veľký, ale iba nakukol a zmizol.

 

 
 

 

hlavná stana