časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

ZEMIN - meno spojené  s Matkou ZEMOU

Žiarislav odpovedá

16.10.12

Ahoj Žiarislav,

Z tvojho kalendára sme pre nášho malého vybrali meno Zemin. Môžeš mi prosím ťa napísať, čo toto meno znamená. Svojim 3 dcérkam som už pred rokmi takisto vybrala mená z tvojho kalendára a užasne ich vystihujú - VESNA, JASNA A LADINA. VĎAKA za inšpirácie. Jana

Ahoj, Jana!

Meno Zemin je naše dávne meno a je spojené so Zemou. Slovný koreň Zem je dávny tisíce rokov a v našej kultúre je spojený nielen so zemou ako zeminou, ale aj, a to viac so zemou ako krajinou a so Zemou ako Matkou Zemou (planétou). Koncovka (sufix) - in vyjadruje vzťah. Meno môže znamenať "patriaci do krajiny, dieťa Zeme...). V dnešnej dobe, keď je prebytok živlu vzduchu a nedostatok živlu Zeme, môže toto meno napomôcť nielen prežitiu dieťaťa , ktoré je na mieste tam, kde je, a nepoletuje bez koreňov v oblakoch, ale môže to dobre pôsobiť aj mimo vlastnej osobnosti dieťaťa. V našom kalendári je meno umiestnené vedľa cudzieho mena Juraj, čo znamená roľník. Umiestnenie v našom časníku môže naznačovať duchovnú podobnosť mena, ale treba si uvedomiť, že to nie je to isté a v prípade mena Zemin nejde o remeslo, ale o duchovný stav a vzťah. Takže to nie je to isté. Rodičia ak sú vnímaví, tak veľmi preciťujú detské bytosti, ktoré cez ich telá a duše prichádzajú na svet. Určite dostal meno, ktoré mu bude pomáhať na životnej ceste. Nech ho ochraňujú dobré sily, nech je silný jeho ochranný duch. Nech je zdravý a v dobrej sile prekonáva prekážky i strasti a nech v dobrých vzťahoch môže kráčať k ceste duchovného naplnenia. Pozdravuje a dobrú živu praje aj Vesne, Jasne i Ladine.

S úctivým a priateľským pozdravom Žiarislav

 

podobné články:

 

6.2.12 SLOVENI NEPOCHÁDZAJÚ Z INDIE a Slovák a Sloven je od „slovenia“

 

22.11.11 CHCEL BY SOM PRIJAŤ SLOVANSKÉ MENO Ako by sa to dalo uskutočniť?

 

10.5.11 Horanovi viackrát odmietali zapísať na slovenskej matrike jeho slovenské meno - HORAN SA SMIE VOLAŤ HORAN a HORANA JE HORANA Nakoniec Horanovi slovanské meno zapísali, ale iba s tým, že je to meno kurdské 

 

11.4.11 So zápisom slovanských mien by už nemali byť ťažkosti - SLOVANSKÉ MENÁ BUDÚ V MILOSTI - 

Niektorých poburuje, že MENÁ niečo znaMENAjú TU

 

5.4.11  SLOVANSKÉ MENÁ V NEMILOSTI  TU

9.3.11 ŽIARISLAV ODPOVEDÁ NA OTÁZKY TU 

10.2.11 ČO ZNAMENÁ SLOVO ČLOVEK? TU

 

 

 

 hlavná strana