časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná stana 

Ako sa na Medzi staval salšnícky zrub 
Obrazové svedectvo 2007 - 2010, zachytila Ladomíra

20.9.2010

 Jarná príprava osík na stavbu, v pozadí základ zrubu, ktorý sa vystaval na Dvoroch prírodných remesiel roku 7 a takto prezimoval do jari roku 8 v pozdnej jari roku 8 pribudlo niekoľko osikových klád
nevadí, že sú krivé, ale sú z miestneho kalamitného dreva   a už rastú aj okná
oj to je krása - to pribúda bude tu pekný výhľad
a už tu máme aj preklad okien - to sadlo majster Bredy sa činí
a takto zrub prezimoval do roku 9 Dvory prírodných remesiel roku 9 - začína sa rysovať strecha - to už sú pekne rovné smreky - takisto z miesneho zdroja - chlapi sa pekne opálili
hurá - prvá strešná krokva Už sú tri - to ide!
to vyzerá ako strecha! tu už sa dá skoro bývať
to nemá chybu na jar roku 10 - krásne zátišie
prišiel rad na laty na šindle toľko ich je treba?
z predu tiež - chlapci z Gelnice sa naozaj činili šindle už tu netrpezlivo čakajú
prvý rad  prvý roh
podaj pekné obliny
podlomenica skoro hotová už som takmer hore
radosť pozrieť koľko ich je?
niektoré treba dokresať čakáreň
slnko rozohralo hru svetla a tieňov sila vážna

 hlavná stana