obrázky hlavná 

 

Detský tábor - leto 2008

 

    
Hra na vlkov a baranov. Ani náš capko takto nevyskočí.

 

Len-len že to Mojtech neschytal.

Keď sa ti nepáči tradičný spôsob, 

môžeš chodiť hoci aj po rukách.

 

Môžeme už zabubnovať na obed?

Hovorte mi starešina.

 

Bude z nich niečo.

Ja budem cifrovati, ty budeš kontrovati, 

a potom naopak.

    Môžeš zbierať bylinky, rozprávať sa s koňmi, alebo sa len tak prejsť a rozjímať.

 

Môžeš sa hrať aj s kozami.

 

Koza Vážna sa pre zmenu hrá s nami.
Vážne si nespomínam, čo to bolo, také smiešne, ale bolo to každý deň.

 

Čo znamenali znamenia predkov?

Dávne znamenia v nových podobách.

 

Takto robili oheň starí Sloveni, keď boli ešte mladí . Už to vedia  s ocieľkou aj naši sokoli.

Svetlomila a Zora sú v lukostreľbe skúsené. Avšak po dvoch rokoch dievčenských výťazstiev vyhral nočný zásah chlapec - Borimír (na obrázku za dievčatmi), Bystromír tesne za ním.

Avarská úderka pred útokom. Niektoré deti tvrdia, že títo Avari sú prezlečení táboroví vedúci. To bude asi nejaká konšpiračná teória.

 

 

Nočná hra - Avarský prepad: Na tábore boli desiatky rôznych hier, iba jediná bola branná: Prepad Avarov. Účastníkov tábora prepadli útočníci, ako to býva každý rok, v noci. Cieľom Avarov bolo prekvapiť spachtošov a rozhádzať im veci. Táborníci sa môžu brániť pohotovosťou, zátarasmi ,a  vodou  - v súlade s dejinnými skutočnosťami (Slovania vraj boli najobávanejší bojovníci, keď mali za chrbtom vodu) . Pri prepade chlapčenského prístrešku boli chlapci bdelí (minulého roku ich hrozní Avari prekvapili v spacákoch).Avarov tam prezradila pasca zo suchých konárov.  Hneď v úvode prepadu obrancovia  zliali avarského náčelníka vedrom vody, (priamo nad spacákmi domorodcov) takže bolo jasné, že Avari budú musieť ustúpiť(a požičať im svoje vaky).

 

Keď rozľútený avarský bojovník videl, ako potupne bol náčelník Bajan zliaty vodou, hrozivo zamával mieškom s konským trusom a s ukrutným výkrikom sa vrhol sa proti sokolom. Avarský prieskumník nahliada do dievčenskej poschodovej  polozemnice. Aj dievčatá boli na útok pripravené . Pripravili aj vodné pasce, no prešibaný prieskumník sa im nevedomky vyhol.

 

Bola to riadna paseka. Napriek protivodným štítom boli Avari opäť strašne oliati a veruže  museli ustúpiť. Uprostred nočnej vravy zadunel táborový bobon  a hlásnik ohlásil protiútok na avarské stanovisko na konskej lúke. Amazonky z tábora Slovenov sa nedali zahanbiť a vyrazili lesom k cieľu.

 Z lesa na nich vyletovali všakovaké ohavy, ale ani dievčatá ani chlapci sa nenechali  zastrašiť. S  jakotom a občasnými výkrikmi hrôzy statočne dorazili na avarské stanovisko a zásahom vlastnoručne vyrobených šípov do terča osvieteného pochodňou  ukončili najobľúbenejšiu a jedinú brannú hru v prospech obrancov tábora. S využitím znalosti z dejín, zručnosti, bdelosti a pohotovosti, stratégie, taktiky, dôvtipu a odvahy.

Víťazi: Zvíťazili síce všetci, ale títo zvíťazili prví.

 

obrázky hlavná