domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

Pripravované podujatia  - šírenie vítané!

Pozývame vás na pásmo Žiarislavových hovorov a piesní s témou: PRECHODOVÉ OBRADY CHLAPCOV A CHLAPOV (a v skratke DIEVČAT A ŽIEN), ktoré predstaví v nedeľu 19.5. v pražskom hudobnom sklípku Dobrá trafika. Ak vás zaujíma, ako v našej pôvodnej prírodnej kultúre, prechádzali deti do stavu chlapcov a tí potom do stavu mládencov a napokon chlapov a podobne aj u dievčat a žien a aký to malo osobný a spoločenský význam. Ak vás zaujíma ako sa to robí alebo dá robiť v dnešnej dobe, príďte na tieto hovory. Možno práve v dnešnej dobe mnohým chlapcom a mladým mužom k plnšej dospelosti a prevzatiu zodpovednosti za svoj život chýba aj prechodový obrad...

vstupné je v SR: 5,- €, v ČR v Litoměřičích v rámci vstupného na festival a v Prahe 160,- Kč

FB udalosť

****

18.5.19 - Žiarislav - Allfest - LITOMĚŘICE - ČR - 15:30 - Atrium - koncert Žiarislav s Dobyradom,  20:30 - Žiarislav - Mužská zóna (u hradní vinotéky) - hovory - Přechodové obřady chlapců a chlapů v slovanské kultuře - tento program je otevřen i ženám

viacej na www.allfest.cz

****

24. – 26.5.19 – Obrady a užité vedomectvo – vedomecké vzdelávanie – A vedomectvo ako spoločenské liečiteľstvo na Zemi.

****

21. – 23.6. 19  – Oslavy Letného Slnovratu

 ****

LETNÉ TÁBORY pre dospelých a dorastajúcich aj deti v sprievode s dospelým

vedie Žiarislav s priateľmi vo vedomeckom stredisku Na Medzi

6.7. – 13.7.19 Tábor prežitia a remesiel

14.7. – 21.7.19 – Vedomecký tábor

10.8. – 17.8.19 – Detský tábor - Mladé kmene

17.8.19. - Dožinková VATRA - novodrevný festival Na Medzi

zmeny možné

 

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Napíšte e-mail na diva@ved.sk predmet: OZNAMY