domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

Pripravované podujatia  - šírenie vítané!

 ****

LETNÉ TÁBORY pre dospelých a dorastajúcich aj deti v sprievode s dospelým

vedie Žiarislav s priateľmi vo vedomeckom stredisku Na Medzi

6.7. – 13.7.19 Tábor prežitia a remesiel

14.7. – 21.7.19 – Vedomecký tábor - Vedomecký chodník - pre ľudí na vedomeckom chodníku

10.8. – 17.8.19 – Detský tábor - Mladé kmene

prihláška   - hláste sa na diva@ved.sk,  podrobnosti tu: LETNÉ TÁBORY

****

17.8.19. - Dožinková VATRA - novodrevný festival Na Medzi

zmeny možné

 

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Napíšte e-mail na diva@ved.sk predmet: OZNAMY