domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

Pripravované podujatia  - šírenie vítané!

22. – 23.3.19 – Práce a svätenie jari Na Medzi – obrady jari a jarné práce pre rozvoj vedomeckého strediska Na Medzi vedomecké a pracovné sústredenie:

****

5. – 7.4.19 – Bubny doby – výroba  vedomecké vzdelávanie – kto chce môže si vyrábať aj píšťaku koncovku. Budeme počas majstrovania robiť ukážky vzdelávania s prepojenými predmetmi – tep hudby s matematikou, nápev s dychovými cvičeniami, texty so slovenským jazykom a jeho duchom… Tiež hudbu s výtvarníctvom. Ľudia si tam môžu a nemusia vyrobiť hudobný nástroj. Môžu prísť aj deti.

****

26. – 28.4.19 – Pôdohospodárstvo – ako ho robíme Na Medzi – vedomecké vzdelávanie – S vedomeckými vsuvkami do vzdelávania detí a dospelých, napríklad – možné prepojenie pôdohospodárstva s filozofiou, dejinami, duchom, vlastivedou, prvoukou, biológiou, chémiou, atď. Budeme pracovať, rozjímať, uvažovať, aj si zahráme a zaspievame. 

****

24. – 26.5.19 – Obrady a užité vedomectvo – vedomecké vzdelávanie – A vedomectvo ako spoločenské liečiteľstvo na Zemi.

****

21. – 23.6. 19  – Oslavy Letného Slnovratu

 ****

LETNÉ TÁBORY pre dospelých a dorastajúcich aj deti v sprievode s dospelým

vedie Žiarislav s priateľmi vo vedomeckom stredisku Na Medzi

5.7. – 12.7.19 Tábor prežitia a remesiel

13.7. – 20.7.19 – Vedomecký tábor

10.8. – 17.8.19 – Umelecký tábor

 

 

zmeny možné

 

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Napíšte e-mail na diva@ved.sk predmet: OZNAMY