časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Starostlivosť po pôrode ÁNO,

nočná múra NIE

2.1.2014

Ctení čitatelia,

Na Rodnej ceste zverejňujeme hromadnú pripomienku , ktorá namieta voči porušovaniu práv rodičiek a ich detí.

Stretli sme sa s mnohými prípadmi šikanovania rodičov zo strany lekárov, ktoré boli v príkrom rozpore s právom na slobodné ošetrenie, čo zaručuje náš právny poriadok. Aj v našom tlačenom časopise Rodná cesta 2 sú príhody zo života, pri ktorých sa mnohým dvíha žlč po tom, ako s rodičkami  jednali niektorí lekári v pôrodnici.

Je to smutné, že aj keď už dnes sa viacerí pôrodníci snažia vyjsť rodiacim ženám v ústrety a ponúkajú im citlivejší prístup, stále je mnoho takých, čo si myslia, že sú pánmi nad osudmi rodičov a ich detí a ani sa neobťažujú s nimi hovoriť o zákrokoch, ktoré na rodičkách a novorodeniatkach uskutočňujú.

Pôrodný plán berú len ako akýsi výstrelok zo strany rodičov a mnoho žien sa sťažuje, že s nimi stále jednajú ako za totality, odoberajú im deti necitlivým spôsobom a uskutočňujú vyšetrenia, spôsobom, ktorý im nevyhovuje a to bežne aj v takých prípadoch, keď je to možné celkom inak, citlivejšie a nenásilne. Preto mnoho rodičiek, dnes už aj dosť vzdelaných v prístupe k rodičovstvu, sebe a dieťaťu, uprednostňuje domáce prostredie v snahe vyhnúť sa stresu z necitlivého prístupu voči sebe a dieťaťu. To uskutočňujú napríklad ambulantným pôrodom, čo je nemocničný pôrod , po ktorom odchádzajú s dieťaťom do príjemného domáceho prostredia.

Dávame vám do pozornosti túto pripomienku, ktorá sa bude teraz prejednávať v Národnej rade SR. Neprajeme si, aby sa na rodiace ženy a novorodeniatka hľadelo len ako na akési nesvojprávne osoby, ktoré sa musia podrobiť továrenským spôsobom ošetrenia, pre mnohých mimoriadne nepríjemného a ak si zabezpečia iný prístup v prostredí domácom, tak aby na nich bola posielaná „sociálka“. Nazdávame sa, že plánovaná novela je ľahko zneužiteľná voči rodičkám s citlivým duchovným vnímaním a aj voči ich deťom, ktoré by tiež mohli mať právo byť v prvých dňoch života v domácom prostredí bez zbytočných stresov.  Predsa ak lekár vidí, že o rodičku a dieťa by mal mať záujem  orgán sociálnej ochrany detí, tak mu to podľa svojho pracovného postupu prirodzene nahlási a nemusí hlásiť všetky ženy, ktoré odchádzajú z pôrodnice skôr, ako tri dni po pôrode. Ženy právom vnímajú plánovanú novelu ako nátlakový prostriedok voči rodičkám.  Dúfame, že to nie je tak, že  v krajine je málo pôrodov, keďže ľudia sú stresovaní a menej plodia deti a v tomto stave chce ešte na nich nejaká páka zarobiť a preto pod hrozbou „sociálky“ , povinnými  dňami pobytu v nemocnici. Navyše, ak by sa presadila nejaká „juvenilná justícia“, už by tam mala rodička „čierny bodík“ z hlásenia na sociálke... Tak to snáď nie je, to by bolo veľmi nepríjemné. Podporme svojou pozornosťou to dobré, čo je v našej zdravotníckej starostlivosti a snažme sa zamedziť tomu, čo dobré nie je.

Ž.slav

foto: ilistrčné (kosice.dnes24.sk)

 podobné články:

Podporte práva žien po pôrode - podporte hromadnú pripomienku do 3.1.14

8.2.13 JE TO DIEŤA VÔBEC VAŠE? A STE VY VÔBEC DOKTOR?

hlavná stana