časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Podporte právo žien na slobodu pri rozhodovaní o zdravotnej starostlivosti po pôrode

Hromadná pripomienka k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

2.1.2014

Naším cieľom je, aby ženy mohli slobodne zvoliť okolnosti pôrodu, medzi ktoré platí aj rozhodnutie, kde strávi čas bezprostredne nadväzujúci na pôrod.

TERMÍN: Najneskôr do 3. januára 2014

Prosím, podporte hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (zákon č. 578/2004 Z. z.), ktorý 10.decembra 2013 predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Hromadnú pripomienku pripravili mimovládne organizácie Občan, demokracia a zodpovednosť ( http://www.odz.sk/ ), Poradňa pre občianske a ľudské práva ( http://www.poradna-prava.sk/ ) a Ženské kruhy. (http://www.zenskekruhy.sk ). Navrhovaná novela ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznámiť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí odchod ženy z pôrodnice bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Táto novela by tak postihovala každú ženu a jej dieťa, ktorá by chcela opustiť zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to nielen bezprostredne po pôrode, ale aj v priebehu nasledujúcich dní, počas ktorých bude žene odporučené zotrvať v nemocnici. Takáto novela predstavuje hrubý zásah do základných práv a slobôd každej ženy, ktorá na základe slobodného rozhodnutia uprednostní stráviť čas po pôrode so zdravým novorodencom vo svojom domácom prostredí a so svojimi blízkymi ľuďmi. Navrhovaná novela tak obmedzuje právo žien a ich narodených detí na ochranu súkromného a rodinného života a na poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe slobodného a informovaného súhlasu. Tým, že nepriamo núti ženy zotrvať v pôrodnici, je tiež v rozpore s ich právom na slobodu pohybu.

Navrhovaná právna úprava teda hrozbou intervencie štátnych orgánov starostlivosti o deti vytvára nátlak na ženy a núti ich podrobiť sa zdravotnej starostlivosti v prostredí a spôsobom, ako si ju neželajú. Je to v rozpore s právom žien slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu (a logicky teda aj o zdravotnej starostlivosti bezprostredne nadväzujúcej na pôrod), ktoré potvrdil aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Zároveň je navrhovaná právna úprava diskriminačná voči ženám – keďže služby zdravotnej starostlivosti týkajúce sa pôrodov potrebujú výlučne ženy.  

Zaujímavosťou je, že v Čechách sa v týchto dňoch pracuje na úprave pravidiel pre zdravotnícky personál, ako má postupovať v prípade žien, ktoré nechcú zotrvať so svojím zdravým novorodencom v nemocničnom zariadení odporúčaných 72 hodín. Takýto postup by bol namieste aj v SR - a namiesto zastrašovania žien by bolo potrebné vytvoriť mechanizmus, ako ženám prakticky umožniť možnosť voľby pri pôrode a zabezpečiť jej kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj v domácom prostredí.

Prečítať si viacej a podporiť hromadnú pripomienku môžete TU:

http://www.zenskekruhy.sk/napisali-sme/item/276-hp-rozhodovanie-o-zdravotnej-starostlivosti-po-porode#pozn1

Napísaly:  Ženské kruhy

 podobné články:

Starostlivosť po pôrode ÁNO, nočná múra NIE

hlavná stana