časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna

hlavná strana

 

Vedomecké tábory v prvom polčase.

SPLNITE SI SVOJE SNY!

30.7.14

V tomto roku sa tábory Na Medzi začali týždňovým vedomeckým sústredením. Účastníci sa vnárali do jednotlivých smerov vedomeckého učenia. Už na tomto tábore sa začalo s pečením chleba v dvorovej kamennej peci, teda skôr, než sa začal tábor zručnosti a prežitia. Na ňom sa obvyklé zapaľovanie ohňa ocieľkou rozšírilo aj o hnietenie ohňa trením driev. Ukázalo sa, že je to telesne náročná práca pre tých zdatnejších a zručnejších, ktorým už kresadlo nerobí žiadne ťažkosti.

Krpce rôzneho druhu, píšťaly, lyžice, misky a iné výrobky zo dňa na deň sa menili zo surových tvarov na vzhľadné a účelu slúžiace umelecké výrobky. Tábor sa rozšíril o ďalší prístrešok a skupina mužov ostala dlhšie a dohodli sa, že koncom leta, alebo začiatkom jesene pripravia spolu púť s cieľom posilnenia spoločenského ducha.

Po dvojtýždňnovej prestávke, teda už o pár dní, tábory pokračujú. V piatok sa začne týždeňový umelecký tábor, na ktorom budú hudobné, literárne, výtvarné a divadelno-obradové  smery. Po ňom bude sobotný festival Vatra s hudobnými vystúpeniami, prednáškami a besedami, na ktorom bude okrem iného aj beseda o prírodnom hospodárení s tými, ktorí takto hospodárili, alebo hospodária. Po vatre sa začína oddychový tábor. Tohtoročná novinka bude kováčska dielňa pre začiatočníkov. Žiarislav, ktorý vedie umelecký, i oddychový tábor, zameriava oba tieto týždňové pobyty na splnenie si snov účastníkov. Kto sníva, že sa bude venovať hudbe, maľovaniu, či čomukoľvek činorodému, alebo aj „vedomému hliveniu“, pokiaľ to nenarúša spoločnosť, nech sa tomu venuje. „Urobíme, čo sa dá, aby si účastníci mohli plniť svoje sny“, hovorí Žiarislav. Kým prvé dva tábory boli plné, na tých, čo sa chystajú, ešte sú voľné miesta. 

Podobné články:

 hlavná strana