domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 

 
vedie ŽIARISLAV s priateľmi
 
PRIHLÁŠKA (doc), LETÁK NA TÁBORY na vytlačenie (pdf - 1,68 MB)
 

so 5.7.- so12.7.14 - 1. Vedomecký tábor

Rodové vzťahy, slovanské duchovno a osobný prerod

Duchovná sebaobrana pred civilizačnou krútňavou, Udržiavanie vnútorného pokoja a svojej slobodnej cesty, Spoločenská práca na duchovnej obrode, Očistné obrady s pomocou živlov

Práca so 4 živlami na osobnej i spoločenskej ceste, Cvičenie 4 živlov v pokoji i v pohybe, Prvky divotancov, obradový tanec,  o podstate obradov, obradovom divadle

Význam pravzorov (symbolov) v pôvodnom duchovne, Použitie duchovného jazyka Slovenov

Užité vedomectvo: príprava liečivých mastí, olejov a tinktúr, vydymovacích misiek a vejára, vydymovacej zmesi + vybrané zručnosti z tábora prežitia, zručnosti a remesiel

Každý večer beseda o veciach vedomských, obrad podstrižín, prijímania mena

Vhodné pre dospelých, možné vynímky od 15 rokov

 

linky na predchádzajúce  

1.10.13 SOBÁŠ - obrazové svedectvo

8.8.12 Na vedomeckom tábore - obrazové svedectvo

Z VEDOMECKÉHO TÁBORA ROKU 2011 - obrazové svedectvo 

CHCELA SOM NOVÉ VEDOMOSTI, MÁM PLNÉ SRDCE - ohlas na vedomecký tábor r.11 TU

Vedomecký tábor roku 10 - v obrazoch - TU 

Ako bol mladý vrchár na vedomeckom tábore - obrazový článok (z vedomeckého tábora roku 9)

 
 
ne 13.7. - ne 20.7.14

2.Tábor prežitia, zručnosti a remesiel

Skúste si, čo ste si smelo neskúsili, urobte si čo ste si doteraz neurobili, my vám v tom pomôžeme.

Prežitie: Kresanie ohňa, varenie i pečenie pražma, placiek, chleba, spracovanie potravín z prírody, prístrešok a pelech

Práca s drevom: výroba píšťaly a fujarky, kresanie 4 – tvárej sochy, výroba lyžice, misky...

Salašníctvo: dojenie kôz a oviec, robenie tvarohu, syra, urdy, bryndze, žinčice, oštiepkov. Strihanie ovce a spracovanie vlny: pranie, česanie, pradenie a jednoduchšie tkáčske techniky, výroba gubane

Odevy: Ušitie košele, jednoduchých šiat, gatí, na slovanský spôsob. Výrobky z kože - robenie krpcov, opasku, náramníc, ušitie kožuška, prírodné vypracovanie kožky

Spoločné večery pri vatre.

Každý účastník si môže počas tábora robiť viacero z ponúkaných činností – potrebné vopred nahlásiť predpokladané zameranie.

Materiál pre výrobu náročnejších výrobkov (bubon, fujara, luk, a výrobky z kože) nie je v cene, treba priniesť, doplatiť alebo odpracovať

Pre dospelých aj nedospelých (dorastajúce bytosti v sprievode s dospelým)

linky na predchádzajúce:

31.7.13 TÁBOR PREŽITIA, ZRUČNOSTI A REMESIEL

18.7.12 ČLOVEK ZRUČNÝ EŠTE ŽIJE! - alebo ako bolo na tábore prírodných remesiel a prežitia

17.7.12 Tábor prírodnej zručnosti a prežitia: ZRUČNE PREŽILI VŠETCI

Dvory prírodných remesiel roku 10 - obrazové svedectvo - TU

PREČO ROBÍME DVORY PRÍRODNÝCH REMESIEL? článok TU

Obrázky z Dvorov 2009 TU

Táborové pohledy (Dvory prírodných remesiel 2009) článok
 

 

 
pi 1.8. - so 9.8.14 - 3. Umelecký tábor:

Hudobno-výtvarno-básnický tábor

Uchopenie svojho duchovno-umeleckého zamerania. Učastníci podľa výberu v skupinách

Hudba: bubon dob, koncovka, píšťaly a fujara, strunové slákové i brnkacie nástroje, spev

Výtvarníctvo: kreslenie a maľovanie, drevorezba, tvarovanie hliny, iné...

Slovotepectvo: básne, piesne, písanie kratších umeleckých a umelecko-spravodajských útvarov

Obradové divadlo a divotance – práca s dávnymi obradmi a ich použitie v novej dobe, divotance

Spojenie skupín v súčinnosti. Umelecké večery pri ohni a hudbe. Vhodné pre dospelých a dorastencov

 

tábor vyvrcholí 9.8. - 4. ročníkom domáceho horského festivalu "VATRA"

 

linky na predchádzajúce:

 

3.8.13 VATRA13 - obrazová reportáž

16.8.12 ŠTYRI  ŽIVLY  - Zorana

Svedectvo z hudobného tábora r.11 - očami Bohumera Levoslava  VODA A VZDUCH...

Druhý ročník festivalu VATRA 11 - Na Medzi otvoril ďalšie témy a piesne NOVODREVNÁ VATRA PLÁPOLALA DO RÁNA

Zahorela VATRA - obrazový článok z Vatry roku 10 - TU

 

 
ne 10.8. -  ne 17.8.14 - 4. Oddychový tábor
 

Vyzobávanie hrozienok z koláča - môžete si vybrať činnosti z ostatných táborov, nenáhlivo. Vedomé hlivenie v čistej prírode, ako skutočne oddychovať.

Oddych v činnosti i v rozjímaní - buďte tvoriví i leniví. Zapojte sa do našich činností, alebo po svojom

Možnosti: šitie slovanského odevu a jeho výzdoba, tvorivé prechádzky, hry, pasenie kôz a oviec, výroba kozieho syra a iných dobrôt, spracovanie ovčej vlny, zber lesných plodov Buy Provigil 100mg a samorastov, obzeranie lesa. O záhradke, prírode... Kreslenie a maľovanie, lukostreľba, zručnosti a nútené práce na prežitie, divotancovačky, výroba z dreva a kože

Vhodné pre všetky vekové skupiny, deti do 15 rokov na zodpovednosť rodičov, alebo poverencov

pred táborom 9.8. možno prísť na 4. ročníkom nášho domáceho horského festivalu "VATRA"

 

linky na predchádzajúce:

 

ODDYCHOVÝ TÁBOR r.11 VO VIACERÝCH ROVINÁCH - Vo vedomeckom stredisku sa tvorilo, majstrovalo, dojilo, hlivelo, spievalo aj tancovalo

 

Došlo i na lámání cheba - obrazová reportáž z oddychového tábora roku 10 - TU

 

*******

 

Na tábory nenoste zvieratá! Rátajte s prírodnými podmienkami
 
jednotná cena táborov 	- dospelí 140,-€, /  3847,-Kč
			- študenti 125,-€ /  3435,-Kč
			- deti (3 - 13rokov) 70,-€ /  1920,-Kč
			- dorastenci (14 - 18 rokov) 90,-€ /  2470,-Kč

Pri platbe celej čiasky do letného slnovratu - zľava 10,-€ (275,-Kč) /os., pri účasti na dvoch našich táboroch zľava 20,-€ (550,-Kč) /na druhý tábor na dospelú osobu a 10,-€ (275,-Kč) / na dieta, alebo dorastenca.

V cene: bezmäsité jedlo 3x denne, možnosť ubytovania v prístreškoch, výuka a programy, pomôcky a materiál pre výuku

 
Ak si chcete časť ceny tábora odrobiť, môžete sa vopred prihlásiť na brigádu na Gazdovstve na Medzi - po osobnej dohode 
na tel: 0907 740 868

Kvôli prehľadu priložte k prihláške kópiu dokladu o zaplatení. Zajednajte si miesto včas, počet miest je obmedzený.

Zálohu 40Eur / 1 000 Kč (zvyšok na mieste), alebo celú čiastku, posielajte na: 0341186560/0900 Slovenská Šporiteľňa, pre Čechy a Moravu: 1370383103/0800 Česká Spořitelna. Účastníci z Čiech a Moravy môžu platiť v korunách českých na uvedený český účet aj doplatok na mieste.

Adresa: Vydavateľstvo Diva, Pošt. pr.3, Kokava nad Rimavicou, 985 05,  www.ved.sk, +421 907 740 868, +421 908 312 957, imelo: diva@ved.sk,                                                                                                                                      zmeny možné

 
PRIHLÁŠKA (doc)
 
Zmeny možné