domáca stránka  podujatia  |  rodný kruh  |  vedomectvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  |  Žiarislav hudba

oznamy články  |  obrázky  |  spojenia      

 

 

Slnovrat r.9

Pršalo a len sa lialo
 Ale pred obradmi prestalo
Zapalovanie fakeľ u stredového ohňa
Zapalovanie štyroch hlavných vatier A už horia 
Obrad dievčat Žiara ohňov hriala premoknutých
Všeci v jednom kruhu
Obrad  Obrad 
A hralo sa až do rána

obrázky hlavná strana