domáca stránka  podujatia  |  časník  |  Rodný kruh  |  Rodná cestavedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi    Žiarislav hudba  |  výzvy  |  oznamy  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |   English pages    

 

 

Vedomecké stredisko Na Medzi robí verejno-prospešnú činnosť zameranú na vzdelávanie, rozvoj rodnej kultúry, prírodného života, remesiel a u vedomstva (pôvodného prírodného duchovna). 

Usporadúvajú sa tu letné tábory, dielne a  víkendovky. 

 

LETNÉ TÁBORY NA MEDZI  r. 2013:

Prípravný tábor: 28.6. - 7.7.13

1. Prírodné remeslá a prežitie: ne 7. - ne 14.7.13

2. Vedomecký tábor: so 20. - so 27.7.13

3. Umelecký tábor: so 10. - ne 18.8.13

hudobný festival VATRA r. 13: so 18.8.13

4. Oddychový tábor: ne 19. - 25.8.13

 

Stredisku Na Medzi sa dá pomôcť

- podporou chovu koní (seno)

- podporou táborov (vybavenie a iné) 

 

 

 

 

 

domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  články  |  obrázky  |  spojenia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky