domáca stránka  podujatia  |  rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  |  Žiarislav  |   Bytosti  časopis Rodná cestahudbaoznamy články  |  obrázky  |  spojenia   

 

SVIATKY - články a obrázky 

Výzva na uznanie našich pôvodných sviatkov  

 

DUŠIČKY

1.11.2021 Ako súvisí Sviatok všetkých svätostí s Dušičkami?

31.10.2020 Naše dušičkové svietidlá: Drôtujeme, vyrábame, vymýšľame!

30.10.2020 Na Dušičky zapáľme vatry!

2.11.2018 Prečo nie Dušičky? Prečo je štát neúctivý?

2.11.2017 NA SVIATOK DUŠIČIEK V NAŠICH ŠKOLÁCH

2.11.2015 Naši predkovia nie sú mŕtvi Dušičkami si uctíme ich živu, ktorá je aj v nás

2.11.2015 Pôvodné duchovno je vesmírne, bez predkov niet dejín

9.10.2015 Dušičkový Tanec duchov – tradičný aj novodrevo

1.11.2016 MINULOSŤ JE, ALEBO NIE JE? Dušičková zvesť.

4.11.2014 Na medzi sa konala zástupná tryzna – obrad za duše a duchovno predkov

30.10.2014 Čo si vziať na Veľký obradza duchov a duchovno predkov a ďalšie obrady.

14.10.14 - Na Dušičky obrad za duše predkov a priateľov

72. záznam z 28.10.14 - DUŠIČKY - ODPREVADENIE DUŠE - O posmrtnom živote Slovenov a pôvodnej viere predkov - Žiarový pohreb predkov v dobe slobody nášho duchovna - O rozbití slovanských pohrebov inváznym duchovnom - O zástupných obradoch ktoré pretrvali - O tom ako dnes odprevadiť duše súrodencov a v prípade potreby usporiadať zástupnú tryznu sa stravu - O veľkom obrade za duše a duchovno  predkov v túto dušičkovú sobotu - vypočuť

31. Záznam z 29.10.13 - Rodná cesta na Slobodnom vysielači -  DUŠIČKY - Koreňoslovie duša - Prečo Sloveni spaľovali telá mŕtvych - O vedomeckom poňatí osobného ducha a duše - Záznamy o odprevadení duší Slovanmi - O zákaze pôvodných obradov inváznym náboženstvom - O ustanovení zádušných  a "všesvätých" na jeseň - O pretrvávajúcej pôvodnej viere v spoločnosti vypočuť

31.10.12 DUŠE PREDKOV UCTIEVAME V DUŠI, NIE V OBCHODE TU

31.10.12 Svedectvo o modlitbe - Kráčajúci po ceste vedomia a úcty bytostiam, veľkorodine, priateľom i nepriateľom. KU SVIATKU VŠETKÝCH SVäTOSTÍ TU

1.11.11Uctievanie duší predkov zakazovali a preonačovali cirkev aj komunisti - SLÁVIME DUŠIČKY - SLÁVA PREDKOM ! TU

1.11.10 Vo vedomeckom časníku je dnes Sviatok všetkých svätostí - SVOJE SI CHRÁŇME, CUDZIE NEHAŇME TU

31.10.10 DUŠIČKY SÚ O ŽIVOTE, NIE O SMRTI TU

30.11.10 Pri príležitosti sviatku Duší predkov, z Vedomeckých listov č. 48, rujeň r. 7 TU

27.10.10 AKO ODPREVADIŤ ODCHÁDZAJÚCEHO? TU

1.11.09 K Dušičkám: Sme, bytosti, v jednom kruhu článok

 

článok Slovenské Zahraničie, 1996 (Sviatky, Posmrtný život, Beseda, Panteón)

Pozrite pravzory z rodného duchovna TU

 

 

 

 

 

 

domáca stránka  podujatia  |   Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky