domáca stránka  podujatia  |  Rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  |  Žiarislav hudba 

                                                 výzvy | oznamyčlánky  |  obrázky  |  spojenia     

 

Divozel plagát na vytlačenie - stlačte TU

Dni prírodnej hudby,  Bratislava roku 7 Divozel

Piatok  30. 11. 2007 o 19:00  na  Devíne  sútoku dunaja a Moravy- rodné piesne

20:OO - stretnutie pri ohníku v lužnom lese pri kotlíku čarovného  odvaru

sobota  1. 12. 2007

študentský domov J. Hronca Bernolák, Bernolákova 1, Bratislava

10:00 – Otvorenie festivalu pozdravom koncovky

10:00 - Spoločné rozjímania na píšťaly a fujary (prineste si) výuka

11:15 –  Hra na bubny doby (prineste si) spoločná bubnovačka

12:30  - Divotance – výuka tancov od ľudových, po novodrevné

Obedná prestávka  

Vystúpenia pesničkárov  

14:30  Danka Sihelská  z Poltára, husle, spev

15:00  Veronika Kicková z Horného Tekova, husle, spev

15:45  Daniel Hevier z Bratislavy, klávesy, bubny, spev

16:30  ŽIARISLAV píšťaly, fujara, husle, gitara, basa, lýra, spev

17:30  JÁn Majerčík  z Východnej, gitara, spev

 

Vystúpenia skupín novodrevnej hudby  

18:30 – 19:30 - Tomáš Kočko a orchester – etnohudba z Moravy

20:00 – 21:00 - Prešovská skupina  HRDZA

21:30 – 22:30 -  Žiarislav a Bytosti – novodrevná hudba

  Losovanie vstupeniek, potom Divotancovačka novodrevné a ľudové odpaľovačky     na striedačku hrajú a džemujú účinkujúci, 03:30 – Záver festivalu pozdrav koncovky.                                            

Zmena možná  

Výstava pôvodných prírodných hudobných nástrojov píšťaly, fujary, bubny doby,

výstava umeleckých predmetov vychádzajúcich z pôvodnej prírodnej kultúry - ručné výrobky - misky a lyžičky, nože podľa pôvodných slovanských vzorov, kožené opasky so starými slovanskými znakmi, výšivky a batikované výrobky, hračky a šperky (možnosť zakúpenia). 

 

Dávame priestor na výstave výrobcom a umelcom (prihláste sa 0903/904203)

 Vstupné na koncertnú časť 150 Sk, celodenné vstupné 190 Sk,

samostatný doobednajší program 50 Sk

deti (do 15 rokov) polovičná zľava

Kto chce podporiť tento festival môže si zakúpiť viac zlosovateľných vstupeniek., prvá cena fujarka, ďalšie píšťala koncovka, šesťdierovka, CD učinkujúcich a ďalšie.

                                         Radi príjmeme dary sponzorov.                            

Usporadúva : Rodný kruh, Kokávka 14, 98505 Kokava nad Rimavicou, tel: 0903/904203, www.ved.sk

\

   

Duchovná veda | Vlastné rozjímania | Čaro štyroch živlov | Spoločnosť a vývoj | Cesta koncovky | Fujary a píšťaly | Bubny Doby| Divotance | Rajana | Čarospevy | Vedomecké kreslenie | Vedomecké divadlo | Užité vedomectvo