domáca stránka  podujatia  |  Rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi  |  Žiarislav Bytosti

hudba | výzvy | oznamyčlánky  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |  Rodná cestaEnglish pages    

 

PRÍ-RODNÝ ČASNíK na rok 2010

  prírodný kalendár s pôvodnými slovenskými a slovanskými menami a pôvodnými sviatkami

3 kusy - 3 eur + poštovné 2 eur

6 kusov – 5,5 eur + poštovné 2 eur

10 kusov – 10 eur, pošt. zdarma

30 kusov – 25 eur , pošt. zdarma

 

objednávka na dobierku (časník, kniha a hudbobné nosiče) napíšte svoju adresu na diva@ved.sk

 

V ľavom stĺpci sú mená štátneho kalendára. Tenkým písmom sú písané mená z cudzích jazykov, tučným písmom sú pôvodom slovenské a slovanské mená. V pravom stĺpci sú pôvodné slovenské a slovanské mená z nášho územia alebo priľahlých oblastí, ktoré dnes v štátnom kalendári nie sú. Keďže sú to mená tradičné, podľa súčasných právnych noriem máme právo tieto mená riadne používať a dávať ich ďeťom so zápisom do matrík. V prípade potreby môžeme na požiadanie doložiť pôvod týchto mien.

Prírodný časník s pôvodným obradoslovím a zvykoslovím. Zostavil Žiarislav, menná čiasť - Žiarislav s pomocou Bohdana Dobroslava, obrazové stvárnenie - Jela, snímky - Ladomíra, Lúka, Zornička, archiv Diva, Vydané vo Vydavateľstve Diva v 9. roku obrodeného prírodného duchovna, Objednávky - www.ved.sk, diva@ved.sk, 0907740868

 

domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  články  |  obrázky  |  spojenia  |  Rodná cesta (časopis na sieti) | Cesta koncovky