časopis na obrodu rodnej kultúry, prírodného života a duchovna                                 ved.sk   

   časovky     |     reportáže    |    rozhovory    |    novodrevná hudba     |    hovory/próza  

   

25.11.10 Hlina na pec, cesto do pece, alebo ako upiecť chlieb v dvorovej peci - Malá piecka bola posvätená hneď po svojom zrode. Velká si musela na svoju slávnosť ešte chvíľu počkať. Stalo sa tak pri jesennom rodnom budeniu - keď bola jesenná rovodennosť. TU   

24.11.10 Ako by mohli vyzerať pôrody (2.)  Pôrod je sviatok. Je to posvätný úkon a tak ho treba aj vnímať. Tajomstvo života treba pestovať, posilňovať a chrániť. TU

24.11.10 POLITIKA JE DRUH MÁGIE - ... Niektoré veci sa ohmatať nedajú. Napríklad politika. Nie že by nebola, ale jestvuje len z istého hľadiska. Keby sa na miske zastavili elektróny a všetky ostatné pohyby najjemnejších častíc, ani miska by sa nedala ohmatať. Je miska mágia? Je. Ale až na druhý pohľad. Politika je mágia na prvý pohľad. Nemôžete sa povzniesť nad mágiu na druhý pohľad, keď ste v zajatí mágie na prvý pohľad. Nemôžete sa povzniesť nad hmotu, keď ste v zajatí politiky.  A naopak.  článok TU  

24.11.10 Prečo spieval Bob Dylan v Bielom dome ... Dylan je v Amerike považovaný za "hlas generácie", prirovnanie by asi najlepšie sedelo s Karlom Krylom. Svoju hudobnú kariéru začal Dylan v šesťdesiatych rokoch piesňami, ktoré boli politickými prehláseniami za ľudské práva (konkrétne práva černochov) a proti vojne (Vietnam)... článok TU  

17.11.10 Novembrová revolúcia mala črty prevratu, REALIZUJEME PROJEKTY ....A nakoniec sme sa, uprostred kultu spotreby, ocitli aj tam, kde sme sa nechceli - v byrokratických úkonoch až príliš pripomínajúcich socializmus, v mnohom ich ďaleko presahujúcich. A tak, keď sa dnes zhovárame s ľudkami, ktorí ešte pred desiatimi rokmi žili prírodným životom, stretávame sa celkom bežne s vetami, ako „no, vôbec nemám čas ísť ku zvieratám, alebo do lesa, vieš, realizujeme projekty, píšeme od rána do večera...“. článok TU

14.11.10 Keby dnes žil šaman, teda vedomec, vyjadroval by sa prostriedkami dnes zrozumiteľnými Žiarislav: ROKOM 2012 MY NEKONČÍME TU

12.11.10 Sme krajinou národa lesnej kultúry. Ale o tom nevieme. UDRŽME SI SLOBODU LESNÉHO POHYBU ...Sme sa ale nasmiali, ako „súdruhovia z endéer“ vyrobili umelohmotné lyžičky. A teraz masa novodobých nevoľníkov v celom svete tlačí do svojich uponáhľaných tiel vo veľkovýkrmných obchodných sieťach jedlo a kávu z polystyrenových tanierov a „hrnčekov“ a hory ton raz použitého umelohmotného odpadu končia denne na smetisku. Kam sa na kapitalistov hrabali súdruhovia dederóni? článok TU  

9.11.10 Výroba BUBNOV - DOBOV v obrazoch TU

Ako si vyrobiť bubon - časopis Táborový ohník č.3, 1996 (sken) TU

Lukostreľba včera a dnes Ako si vyrobiť luk a šípy - časopis Táborový ohník č.1, 1996 (sken) TU

.

3.11.10 Chvála za ohlasy, sme na jednej ved-vlne VAŠE NÁVRHY HNEĎ ZOHĽADŇUJEME   

... Písať o dejinách z celostného hľadiska považujeme za dôležité a teší nás aj čítanosť a ohlasy na túto tému. Keď vieme, čo sa nám stalo, čo sme prežili, nielen ako osoby, ale aj ako kultúra, môžeme lepšie a vedomejšie žiť dnes a môžeme lepšie chápať nás súčasný stav a dianie. Tiež sa môžeme lepšie pripraviť na to, čo bude...  TU

 

 Vo vedomeckom časníku je dnes Sviatok všetkých svätostí - SVOJE SI CHRÁŇME, CUDZIE NEHAŇME TU

 

31.10.10 DUŠIČKY SÚ O ŽIVOTE, NIE O SMRTI TU

 

Pri príležitosti sviatku Duší predkov - z Vedomeckých listov č. 48 - rujeň r. 7 TU

28.10.10   (Moravský) Slovák, čo poprel slovenský národ

MASARYK: PRVÝ SLOVENSKÝ PREZIDENT

Ďalšia socha, čo mnohých tlačí k hádkam, vedomejších ku vzdelávaniu

Aj keď za prvého slovenského prezidenta považuje väčšina ľudí Jozefa Tisu, či sa nám to páči, alebo nie, v láske k pravde nájdeme slovenský pôvod už u Tomáša Masaryka, aj keď niektorí mu hľadajú aj nemecké, židovské, či iné korene. Nesporné je, že pochádza od Hodonína, čo je jasné Dolné Slovácko. V dobe okolo vzniku 1. Česko-slovenskej republiky rozoznávali Slovákov uhorských (uherských) a Moravských.Otov náučný slovník (český) hovorí doslova o Moravskom Slovensku. článok TU

x

27.10.10 AKO ODPREVADIŤ ODCHÁDZAJÚCEHO? ...Je taký prírodný i božský zákon, že všetci sme zrodení a putujeme znovu k ďalšej premene. Môžeme a máme chváliť dary tohto života, ale tiež si máme uvedomiť, že čo má začiatok, má i koniec a len to, čo začiatok nemá, neumiera. Predkovia nám dali veľa odkazov a svedectiev. A nejaké prichádzajú pre túto chvíľu. Človek vám teraz, v dušičkovom čase, povie niektoré... článok TU

25.10.10 Vedomie o výnimočnosti spočíva často v nevedomosti - KTORÉ NÁBOŽENSTVO MÁ PATENT NA ETIKU? 

... Monoteistické náboženstvá, ktoré sa pasovali za etické, čaká dôležitá dejinná úloha. A tá nespočíva v monoteistickom ekumenizme, ktorý sa nemusí sám osebe vylučovať s dohodou troch diktátorov... článok TU

22.10.10 Úrad nie je cieľom ženskej blaženosti - KROK K ŽENSKEJ ROVINE DUŠE ... V ľudskej spoločnosti boli donedávna samice len o málo menej mocné, ako samci. Telesne, lebo duchovne mali v mnohých veciach navrch. Nechceli by ste dostať budzogáňom od takej neandertálky. Keď Rimania na hostine podlo zabili na Slovensku kvádskeho kráľa Gabina , s naddunajskými  Kvádmi napadli Rím aj ozbrojené kvádske ženy. článok  TU

x

19.10.10 Ohrozený je každý štvrtý živočíšny druh v Európe. Lenže:   AJ ČLOVEK JE UŽ OHROZENÝ DRUH  V Európe je už ohrozených 38 percent vtákov (viac, ako tretina druhov), 45 percent motýľov (takmer polovica druhov) a 37 percent lokalít (dosť veľa). V roku 2008 podľa IUCN  vymrelo 717 druhov živočíchov. Teda každý deň vymierajú približne dva živočíšne druhy. článok TU

 

19.10.10 KU KOREŇOM - KONCERT NOVODREVNýCH PESNIčKáROV - Na sobotu 13. novembra je naplánovaný spoločný koncert novodrevných pesničkárov Horany a Jana Majerčíka. Ide o ich prvé spoločné vystúpenie. Uskutoční sa v Liptovskom Hrádku, v Čajovni za 7 horami a nazvali ho Ku koreňom. Rozhovor TU

 6.10.10 Ako by mohli vyzerať pôrody (1.) O TEHOTENSKEJ PRÍPRAVE TU

 

30.9.10 PREČO ŠTEFAN KRÁĽ ZA SVäTÉHO VYHLÁSENÝ BOL alebo AKO IŠIEL VAJKO ZA KARIÉROU - Po dvoch rokoch väzenia prišli k oslabnutému staroslovenskému kniežaťu Vazulovi kati. Boli to poslední ľudia, ktorých videl. Najprv ho oslepili. Potom mu naliali do ucha roztavené olovo. Škvrkot páliaceho kovu, ktorý sa prepálil až do hlavy bolo to posledné, čo počul. Lebo potom ho prevalili na druhý bok a žeravé olovo mu naliali aj do druhého ucha. Kto mu to urobil? Jeho bratanec - kráľ Štefan, ktorý mal predtým meno Vajk, zakladateľ Uhorska, ktorého napriek jeho ohavnej povahe vyhlásili neskôr za svätého.  článok  TU

x
  
22.9.10 POTREBUJEME CELOSTNEJŠIU 
PôRODNÍCKU MEDICÍNU  TU
 
20.9.10 Ako sa na Medzi staval 
salšnícky zrub ( 2007 - 2010) 
zachytila Ladomíra TU

10.9.10 Povinná angličtina pre šesťročných? 
PRVÁČKOVSKÁ BALAMUTA TU

5.9.10 Došlo i na lámání cheba - reportáž z oddychového tábora TU

Oddychový tábor, který pořádáme, je stavěný tak, že se lidé mohou zapojit do nabízených činností, ale taky nemusí, mohou si s námi ráno zatancovat a vykoupat se v potoku, a nebo mohou spát do desíti a jít až na dopolední program - naši účastníci si svůj plán oddychu vytvářejí sami. viac TU

 

3.9.10 Zahorela VATRA – vznikol nový festival a to rovno Na Medzi. Novodrevná vatra je tábor, na ktorom sa hudobníci i nehudobníci podúčajú základom pôvodnej prírodnej hudby, ale i popúšťajú uzdu tvorivosti. Tohtoročné tretie stretnutie Novodrevnej vatry vyvrcholilo jedinečným spôsobom - narýchlo zvolaným festivalom VATRA. viac TU

    20.8.10 Vedomecký tábor - ako bolo na Medzi v obrazoch - TU

Vedomstvo je prírodný, celostný súbor spôsobov na udržanie a rozvoj životnej sily v súlade s inými bytosťami. Vedomá prirodzenosť oslobodzuje z nevedomých krútňav a zlozvykov. Vedomecký tábor už patrí k našim dobrozvykom.

19.8.10 UMELÁ HMOTA – Z TIEL ŽIVÝCH BYTOSTÍ  

...Ropa je uhľovodík, tak isto, ako naše bunky sú postavené z uhľovodíkov. Ak si odmyslíme štyri pätiny vody, ktorá je v našich telách, zbytok sú prevažne uľovodíky. Takže keď do nádrže na voze lejeme benzín, alebo naftu, teda spracovanú ropu, je to mok z našich viac-menej príbuzných bytostí. Živa (energia) v nich zakliata nám umožňuje presúvať sa urýchlene z miesta na miesto. A ani si na nich nespomenieme, ani sa im nepoďakujeme. Sme len takí nevedomci (niekto by povedal, že blbci), keď že nákupom a zaplatením končí naše duchovno? Celý článok TU

12.8.10 Bol Svätopluk slovenským kráľom? Bol slovenským? 

A bol kráľom? 

Svätopluk – v staroslovenskom prepise Svantopolk, bol od 50. rokoch 9. storočia doloženým vládcom Slovenov v nitrianskej (staroslovenskej) časti štátneho útvaru známeho dnes ako Veľká Morava (vtedy len Morava). viac TU

3.8.10 Dvory prírodných remesiel - obrazové svedectvo - TU

Hlavný cieľ našich Dvorov prírodných remesiel je dať možnosť ďalším ľuďom, aby sa naučili to, čo sa už dnes málokde naučiť môžu. Nekladieme dôraz na ukážky zanikajúcich remesiel, ale na to, aby sme ukázali rôzne spôsoby, ako sa dá prírodne žiť a zariadiť a zabezpečiť seba a ďalšie bytosti v prírode dočasne, či trvalejšie v obrodenej dobe. 

20.7.10 Tretia cesta nie je len možná – je zákonitá - TU

V prírodnej spoločnosti je prirodzené aj spoločné vlastníctvo, aj osobné vlastníctvo, ale v zmysle zodpovednosti a nie v zmysle samoľúbeho ničenia životného prostredia a trápenie iných bytostí. Viac TU

1.7.10 Slnovrat - v obrazoch - fotoreportáž Ďurino Shelly TU

Sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť. Sú predstavenia, kde herec nie je herec a je súčasne aj divákom, takže nieto ani hercov, ani divákov. Je len k duchu obrat - obrad. Sú stretnutia, na ktoré sa nezabúda. Stretnutia nielen človeka s ľuďmi, stretnutia ľudí s divmi, s čarom, s tajomnom. viac TU

28.6.10  KOVBOJKA PO DOMÁCOM PôRODE - Primár na rodičov zavolal policajtov a v rozpore s právom odmietol vystaviť hlásenie o narodení TU

28.6.10  Budú chcieť predať všetky lesy? Kam pôjde bežný človek? TU

24.6.10  SLNOVRAT – PERÚN NAS PODRŽAL, Na Cisárskô vystúpilo dvesto slovenov  TU

15.6.10 SLNKO k Slnovratu r.10 TU

15.6.10 AKÉ OBRADY BUDÚ NA SLNOVRATOVOM STRETNUTÍ? TU

15.6.10 Odpovede Žiarislava na otázky o podstate obradov TU

    11.6.10 ABY BOLO KOHO VOLIŤ, ABY BOLO KDE VOLIŤ  TU

     11.6.10 Čierna mágia v predvolebnom boji? TU

19.5.10 REVITALIZÁCIA LESOV: NIEČO AKO HOLOKAUST - časovka TU

korene nesúladu na Zemi sú v chorej ľudskej duši

 12.5.10 Veľkomaďarský opuch rastie - časovka TU

5.5.10 DÉMON MÁ ĽUDSKÚ TVÁR - Zaujímavé je na tom, že ľudia si predstavujú démona, alebo zloducha, nie ako strom, ani ako slimáka, ani ako chrústa nie, ba ani, podržte sa, ani ako lykožrúta.Ľudia si nepredstavujú démona ani ako chobotnicu, ani ako púpavu, ani ako mesiaca, ani ako nezmara alebo skokana zeleného. Ľudia si predstavujú démona ako človeka. viac TU

26.4.2010 BUBNY DOBY - obrazové svedectvo TU

Fotoreportáž zo sústredenia na výrobu dobov. Podľa tohoto svedectva si môžete aj sami vyrobiť z kadluba bubon - staroslovanský dob. Aby mal ten správny dunivý zvuk, používame pevnejšiu kožu z väčšieho zvieraťa (najlepšie z uhynutého). Ak máte kadlub z dutého stromu, ostatok je už len vec dôvtipu, základnej zručnosti a vynaloženej živy.

 21.4.10 Bratislavský Zrkadlový háj priniesol svedectvo (nielen) o jednom človeku - Črepinky v obrazoch  - fotil Durino Shelley - fotoreportáž TU

... "Stúpaj stúpaj" s lúčmi už len na bokoch javiska zaklincovalo túto modernú archu, ktorá dokázala aj to, že v dobe "krízového" diváckeho ignorovania kultúrnych podujatí na takúto vec ľudia prídu.Celý článok TU

 19.4.10 BUBNY DOBY – BUBNY NAŠEJ DOBY TU

... Archeológovia ich našli vďaka tomu, že vtedy si ho naši karpaťania robili nielen z dreva, ale aj z hliny. Našli zvláštne džbány, ktoré nemali dno a pri chýbajúcom dne boli dierky. Neskôr vydumali, že to veruže nie sú džbány, ale lievikové bubny. Takého tvaru, aké dnes poznáme zo severnej Afriky ako džembe. Celý článok TU

 9.4.10 DREVNOTEPY v Zrkadlovom háji ako príbeh? rozhovor TU

 7.4.10 ŽIARISLAVOVA RODO-DIVOTANCOVAČKA nakoniec BOLA reportáž z Rodo-divo-tancovačky TU

31.3.10 JARNÉ TAJNOSTI,  Kdeže sú tí básnici, čo písali slovensky? Kdeže sú noví rúfusovia a turčániovia? Nieto ich, čo by žili korene slov. Bítnici sa znova a znova preberajú z kocoviny, motajú cudzie slová a slávikovstvo v nedohľadne. TU

31.3.10  OŽÍVAJÚ...text nové piesne  TU

31.3.10  Janko – Prostáčik? alebo Janko – Kráľ ? Nad novým albumom Jana Majerčíka PIESŇODARY TU

29.3.2010  KEĎ SI CTÍM RODNÉ HODNOTY, TO NEZNAMENÁ, ŽE BY SOM HANIL CUDZIE, Keď prídem do dediny a stretnem primáša, ktorý je Róm, vždy si podáme ruky a nikto z nás sa necíti nadradený. V dedine na mňa mávajú cigánske deti, čo som ich previezol na koni a hral im cigánske piesne. Ale keď ktosi radil „Daj si granty na Cigánov, dostaneš hneď peniaze“, odpovedal som – ale ja robím slovenstvo a nerobím to pre peniaze . TU

29.3.2010  DÁVNE BÁJE – VEDOMSTVÁ SKRYTÝCH PRÁVD - Počas stredoveku lekári varovali pred pitím záparov a odvarov (čajov) v čase horúčky. Neskôr sa ukázalo, že vedomecké pitie liečivých lektvarov a záparov v stave horúčky môže zachrániť ľudský život. TU

17.3.2010  ZASTAVME VLASTIZRADCOV V TATRÁCH! - Vládny návrh súčasne sa na rozlohe väčšej ako 800 hektárov umožní vyklčovanie lesa a výstavba ďalších chát, vlekov a zjazdoviek. Ide o lokality Spálený žľab v Západných Tatrách, okolie Štrbského plesa (Solisko) a Belianske Tatry. (Rastislav Jakuš) TU

19.3.10 TATRY SA SAMÉ NEUCHRÁNIA - Dnes už nie je na jednej strane štát a na druhej zahraničný kapitál. Dnes je už všetko pomiešané. Je to veľmi zložitá vec. Bola to cielená propaganda veľkňazov i miništrantov voľného trhu, ktorý vraj má stáť nad všetkým, aj nad horami. (Žiarislav) TU

16.3.10 NÁBOŽENSKÁ SPOLOČNOSŤ SMIE BYŤ LEN MASOVÁ -  
Židokresťanské cirkvi potvrdili politickú nadradenosť, moslimov to ťažko zastaví 
a s pôvodným duchovnom nikto neráta. 
Ľudia pôvodného duchovna aj ateisti a iní nechtiac platia prostrednícvom štátnych 
odvodov veľkým registrovaným náboženenským spoločnostiam, ku ktorým sa nehlásia
a ktoré ich dokonca potláčajú. Nespravodlivosti zatiaľ neodzvonilo.
Podľa nového zákona na registráciu náboženskej spoločnosti je potrebný podpis 
jej 20 000 (dvadsaťtisíc) právoplatných členov. Celý článok TU 

15.3.10 Aj Smrtná nedeľa aj začiatok jari sú v tomto roku v tom istom čase - VYNIESŤ MORENU ISTEŽE JE DôLEŽITÉ

Vynášanie Moreny je jeden z najznámejších jarných zvykov. Nielen príroda ovplyvňuje človeka, ale aj človek ovplyvňuje okolitú prírodu, dnes to poznáme skôr v zlom zmysle. Môže tak byť aj v dobrom. Postava Moreny, ktorá predstavuje už podľa samotného mena smrť, má prejsť očistnou bránou ohňa a nekonečnej vody, aby dostala priestor jar so svojim znovuzrodením. Celý článok TU

12.3.10 Tradičné slovenské chlapské účesy - Učiteľ z Hriňovej príde niekedy do školy takto a s deťmi hovorí o starých zvykoch a spôsoboch života predkov. Medzi žiakmi je veľmi obľúbený. Na snímke má v tejto oblasti kedysi najčastejší mužský účes – „kečki“, teda vrkoče. Mohlo ich byť 4 alebo aj viac.

Viac v našej galérii tradičných slovenských chlapských účesov TU

10.3.10 Prečo toľkí kapitalisti bojujú proti vlasom? 
BUDEŠ OTROK? VLASY DOLE!

Trest odrezania vlasov za Veľkej Moravy mohol vychádzať z pôvodného presvedčenia, že vlasy súvisia s osobnou silou. Orezanie, či ostrihanie vlasov, navodené, alebo uskutočnené pod nátlakom, bolo VŽDY spojené so stratou cti. Celý článok TU

staršie články TU  

    

Výber hudobných nosičov:

 Vydavateľstvo Diva, 0907-740-868, diva@ved.sk