domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 
 
pi 24. - ne 26.9.10
RODNÉ BUDENIE NA MEDZI
SPLNOVÉ BUDENIE PRI ROVNODENNOSTI
 
 prípravná skupina už vo štvrtok
 
Témy 
všetko, čo sa týka rodnej kultúry – rodného duchovna
zvlášť : 
   - domáce a iné prírodné pôrody 
   - čo sa deje a ako ďalej 
   - vedomecké vzdelávanie 
   - novodrevná hudba a umenie 
   - vývoj a príprava budúcoročných podujatí 
   - príprava obradov a obradných skupín - čo a ako 
   - o  príprave pisateľov (o novinárstve, publicistike, obrazovo, umení...)
 
Uvítame aj iné návrhy a pripravené práce
Približný postup: 
   štvrtok – úprava prístreškov, príprava dreva, splnové nahliadanie a obrad prípravnej skupiny 
   piatok - pečenie chlebov a obradného koláča, očistná potná chyža 
   sobota – prednášky, besedy, kruh, obrad napojenia na  rodné duchovno predkov, obrad prijímania mena,
   podstrižín, divotancovačka, lesné koncerty - Žiarislav a Horana 
   nedeľa – porada Rodného kruhu, hry a iné veci
 
Ubytovanie – Na Medzi – v prístreškoch a chatke a na sene pre členov obradnej skupiny a ľudí (na táboroch) zžitými so salašom 
Ďalší - Nad konskou lúkou v prístrešku a vlastných stanoch alebo bez 
Kto chce môže si vybaviť nocľah v kokavských penziónoch (vieme sprostredkovať spojenie) 
 
Uvítame predstavenia prác, ktoré svedčia o napojení na rodného ducha, a to v rôznych myšlienkových, vedomých, umeleckých podobách. Dobre je vedieť aj vopred aby sme ich vedeli umiestniť. 
 
Každý sa môže postarať o svoj odev a zateplenie Uvítame odevy v rodnom duchu (nie je podmienka) 
 
STRAVA - zložíme sa po 3 – 5 euro na spoločnú stravu, kto chce. Uvítame pomoc pri príprave. 
 
Na salaš nevoďte svoje domáce zvieratá
 
KTO MôŽE POMôCŤ zohnať celtoviny alebo stany, či časti stanov prírodnejších farieb (napríklad vojenské stanové dielce), ktorými môžeme doplniť prístrešky teraz aj inokedy. 
 
spojenie 0907 740 868, 0949 808 238, Kokava nad Rimavicou
 

 

VEDOMECKÉ BUDENIE - Budenie rodného ducha živou, slovom a hudbou - čítajte TU

 
 

Zmeny možné 

Vašu adresu radi pridáme na náš zoznam

a zašleme Vám správy o koncertoch a iných podujatiach.

Svoju adresu zapíšte do okienka: