domáca stránka  podujatia  |  Rodný kruh  |  vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi Gazdovská obroda  |  Žiarislav hudba  |  výzvy  |  oznamy  |  obrázky  |  video  |  spojenia  |    Rodná cesta (časopis)články 

 

VEĽKÉ OSLAVY LETNÉHO SLNOVRATU 

 

Rodného kruhu, spolkov a hostí

 

Vajana r. 12

 

Cisárska hoľa

nad Havrilovom nad Utekáčom

 

22. - 24.6. r.11

 

 

nový článok:  21.6.12  SLNKO V DUŠI - svetlo našej kultúry

21.6.12 Úpadkové podoby slnovratových stretnutí  alebo KAM Z KONOPÍ

 

19.6.12 Pred Letným Slnovratom 2012 NAŠE VYZNANIE JE VEDOMÉ!

 

19.6.12 Oslavy Letného Slnovratu

 

11.6.12 Pôst, práca, obrady a oslavy JE ČAS SLNOVRATU

 

Slnko, moje slnko

Novodrevná slnovratová pieseň, Žiarislav 21.6.12

Slnko, moje Slnko,

svetlo v duši spusti,

bez teba by bol svet

temný, chladný, pustý.

 

Slnko, moje Slnko,

v tebe moja viera,

v tebe srcdo moje,

brána Všehomiera.

 

Slnko, moje Slnko,

a pod tebou voda,

ty si moja sila

i moja sloboda

 *******

Približný priebeh - aha

Piatok – budeme od rána robiť prípravy– vykosenie obradnej plochy, stavanie spoločenských prístreškov, začiatok obradov...

Piatok Večer –  prednáška pri večernom ohni

príprava obradná

Sobota dopoludnia - činnosť obradných skupín

príprava obradného priestoru

chystanie výstav fotografií a umeleckých výrobkov

trh prírodných výrobkov a umeleckých novodrevných diel (domáce syry a iné potraviny, bylinky, olejčeky (domácke, nie fabrické), hudobné nástroje – p횻aly, iné), úžitkové predmety (nože, valašky, bradatice...), odevy (košele, iné) umelecké veci – hudobné dosky, obrazy, iné...

Okolo obeda a potom - HRY – lukostreľba, iné, pletenie venčekov

Ďalšie hovory o obradoch a Slnovrate

Ak treba, slnečné posvätenie novorodeniatok a detí

SPOLOČNÉ JEDLO CHUTNUČKÉ, KOTLY ČAJOV A ODVAROV

Koncerty

Po západe Slnka – Obrady Slnovratu

Piesne – spevy a tance celú noc

Žiarislav a Bytosti a iní

Tiež

obrad podstrižín - obrady ohňové - obrady prijímania mien

NEDEĽA

Ranné vítanie Slnka - odpočinok a spánok

Dopoludnia – Veľký kruh

Hovory a rozpravy o vývoji duchovna v krajine a možných vývojových cestách

Hry a oddych

Poznámka: Každý sa môže nejako zapojiť do chodu. Prijmeme radi tých, ktorí sa chcú podieľať na príprave priestoru, obradov, i na príprave hier, ktoré môžu navrhnúť, takisto môžu dohodnúť a v súlade pripraviť vystúpenia, ak sú v súlade s rodným duchovnom.

Čo si treba priniesť? Čo potrebujete na prežitie v prírode. Hore na hoľu má prístup len jedno pohotovostné auto so zásobovaním tábora. Oslavy Slnovratu sa dejú na pozemku v osobnej správe, ktorý je dohodnutý vedúcim Rodného kruhu s podmienkou bežného slušného správania. Nech spevy naše, dunenie bubnov dobov a hlasy p횻al, fujár, gájd a guslí, ozembuchov, nesú sa do dolín všetkých Slnka strán. Svarogu, hľaď na nás, Chvála ti za svetlo, hrejivé Slnko, Hej!

******

DôLEŽITÉ:

AKO sa dostanete na CISÁRSU HOĽU? AKO PRENOCOVAŤ? a iné... TU

*******

ODPOVEĎ NA OHLASY OHĽADOM ODEVU NA SLNOVRATE TU

*******

AKÉ OBRADY BUDÚ NA SLNOVRATOVOM STRETNUTÍ? TU

*******
SPôSOBY SLNOVRATOVÝCH OSLÁV  TU
*******
Aj v tomto roku navrhujeme sa aspoň 3 dni pred Slnovratom postiť na bezmäsitej 
strave, duševne sa pripraviť a prípadne priniesť si aj svoje prírodné hudobné nástroje.
Podmienkou účasti je odev v pôvodnom prírodnom duchu, to znamená, že tradičný,
alebo novodrevný odev (kroj alebo novokroj), inšpirovaný tým, čo sa vám páči
 od dôb dávnych predkov, až po novoveké miestne  kroje, samozrejme, pri tvorbe a 
zdobení odevov možno využiť vlastné videnie. Kto si nevie rady, môže si na pruhu prírodného plátna 
vystrihnúť, alebo vyrezať otvor na hlavu a previazať si takýto odev opaskom.
 
Hostia z iných kultúr môžu prísť v odevoch prírodných kultúr, ktoré pestujú. 
 
Pripravený odev je vlastne vstupenkou na Slnovrat, a iste sa vám bude hodiť
aj na ďalšie príležitosti. Naše odevy dodávajú našim obradom
väčšiu silu a pripravenosť jednotlivcov prospieva pripravenosti kruhu.
Ešte stále, div divúci, v slovenskej krajine vie šiť tak veľa ľudí, že každý
si pri troche námahy môže ušiť alebo dať ušiť prírodný odev. Prírodné
plátna sa pri troche snahy dajú zohnať. V Dive č. 3 uverejnený
návod na ušitie košele, pričom predĺžená košeľa - košelica je základom
staroslovenských ženských šiat. Nebojte sa tvoriť, či už osamote alebo v
kruhu priateľov, s ktorými sa dohodnete. 

Tí, ktorí si celkom nevedia rady môžu si zohnať šaty aj od tých čo ich šijú
(napríklad z Gazdovskej obrody
 
články a obrázky z minulých rokov:
 
21.4.12 ZAKAZUJE NÁM ŠTÁT SLÁVENIE SLNEČNÉHO SVIATKU?
22.12.11 Všetci sme postihnutí rušnou civilizáciou, ale POKOJ V DUŠI JE NA DOSAH

SLNOVRAT ROKU 11 - obrazové svedectvo  zachytil Ďurino Shelley

27.6.11 VAJANO r.11: Malo liať a takmer mrznúť. Svarog žičil, Perún nezlial a vetrom sme odolali - NA CISÁRSKEJ HOLI VZPANULI V RASTÚCEJ SILE SLNOVRATOVÉ VATRY

11.5.11 Štyri vatry na Slnovrat - článok z Trnavského hlasu TU

 

Už vystúpime na horu, kde spravíme si útulky - K LETNÉMU SLNOVRATU ROKU 11 TU

Pozrite pravzory z rodného duchovna ČO SI VYŠIŤ NA KOŠELU? TU

Továreň je uniforma. Duša má svoj odev - Na Slnovrat vo vlastnej košeli TU

 

SLNKO

Sú veci medzi nebom a zemou, ktoré sa nedajú inak, ako zažiť, aby sme o nich mali pojem. Najväčšie stretnutie a sviatok v roku je pre mnohých práve takáto vec.

Sú veci, ktoré sa nedajú kúpiť. Sú predstavenia, kde herec nie je herec a je súčasne aj divákom, takže nieto ani hercov, ani divákov. Je len k duchu obrat - obrad. Sú stretnutia, na ktoré sa nezabúda. Stretnutia nielen človeka s ľuďmi, stretnutia ľudí s divmi, s čarom, s tajomnom.

Sú zvyky, ktoré nie sú zvykmi. Sú obrady, ktoré nie sú obradmi. Je duchovno, ktoré je živé. Sú podujatia, ktoré nepotrebujú granty a razítka. Duchovné povstanie, ktoré spočíva v stretnutí, alebo splynutí so silou slnka, so silou vesmíru, so silou života....    čítaj viac TU

SLNOVRAT – PERÚN NAS PODRŽAL - svedectvo z roku 10 TU

OHLASY a pozdravy zo Slnovratu TU

Ako bolo na Slnovrat roku 9 TU
 úvodník r.9 TU
staršie články o Slnovrate TU
obrázky - 2006 TU, 2008 TU a 2008 TU, 2009 TU, 2010 TU

                   domáca stránka  podujatia  |  hudba   |  obrázky  |  spojenia  |  Cesta koncovky | English pages