domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 
 
TÁBORY v lete roku 12
 
vo vedomeckom stredisku "Na Medzi" 
 
vedie ŽIARISLAV
 
 
Prihláška (pdf) TU, (doc) TU
cenník TU
 
na tábory nenoste zvieratá
rátajte s prírodnými podmienkami

Vaňové kúpele a budar s vodovodom - článok

 
  
Ne 8.7. - Ne 15.7. - Tábor prírodnej zručnosti 
 
s dôrazom na prežitie v prírodných podmienkach - NOVINKA!
Hlavný cieľ tohoto tábora je dať možnosť ďalším ľuďom, aby sa naučili to, 
čo sa už dnes málokde naučiť môžu. Nekladieme dôraz na ukážky zanikajúcich remesiel, ale na to, 
aby sme ukázali rôzne spôsoby, ako sa dá prírodne žiť a prežiť.
Vhodné pre dospelé bytosti
 
linky na predchádzajúce - Dvory prírodných remesiel

Dvory prírodných remesiel roku 10 - obrazové svedectvo - TU

PREČO ROBÍME DVORY PRÍRODNÝCH REMESIEL? článok TU

Obrázky z Dvorov 2009 TU

Táborové pohledy (Dvory prírodných remesiel 2009) článok

      
 * * * * *
 
 So 28.7. - Ne 5.8. - Vedomecký tábor 
 
Vedomstvo je prírodný, celostný súbor spôsobov na udržanie a rozvoj životnej sily v súlade s inými bytosťami. 
Vedomá prirodzenosť oslobodzuje z nevedomých krútňav a zlozvykov. Vedomecký tábor 
už patrí k našim dobrozvykom. Vhodné pre dospelé bytosti.

 

linky na predchádzajúce  

 

Z VEDOMECKÉHO TÁBORA ROKU 2011 - obrazové svedectvo 

CHCELA SOM NOVÉ VEDOMOSTI, MÁM PLNÉ SRDCE - ohlas na vedomecký tábor r.11 TU

Vedomecký tábor roku 10 - v obrazoch - TU 

Ako bol mladý vrchár na vedomeckom tábore - obrazový článok (z vedomeckého tábora roku 9)

 
* * * * *
So 11.8. - So 18.8. - Umelecký tábor
 
hudobo-výtvarno-básnický tábor - NOVINKA!
 

Tábor zameraný na rozvoj novodrevnej hudby, prírodný spôsob hry pre nehudobníkov aj hudobníkov,

ale aj na prírodné výtvarné a slovesné dovednosti. Vhodné pre dospelé a dorástajúce bytosti.

HUDBA - SLOVO - VÝTVARNO - FOTO

tábor vyvrcholí 18.8. - 3. ročníkom nášho domáceho horského festivalu "VATRA"

linky na predchádzajúce  

Svedectvo z hudobného tábora r.11 - očami Bohumera Levoslava  VODA A VZDUCH...

Druhý ročník festivalu VATRA 11 - Na Medzi otvoril ďalšie témy a piesne NOVODREVNÁ VATRA PLÁPOLALA DO RÁNA

Zahorela VATRA - obrazový článok z Vatry roku 10 - TU

 

* * * * *
So 18.8. - Ne 26.8. - Oddychový tábor
 Príďte si oddychnúť v činnosti i v rozjímaní - buďte tvoriví i leniví.  Zapojte sa do našich programov, 
alebo si urobte vlastný plán oddychu. Vhodné pre všetky vekové skupiny - doporučujeme min. od 4 rokov.
BUDE TU AJ VÝROBCA BÁBIK PRE BÁBKOVÉ DIVADLO

pred táborom 18.8. možno prísť na 3. ročníkom nášho domáceho horského festivalu "VATRA"

linky na predchádzajúce

ODDYCHOVÝ TÁBOR r.11 VO VIACERÝCH ROVINÁCH - Vo vedomeckom stredisku sa tvorilo, majstrovalo, dojilo, hlivelo, spievalo aj tancovalo

 

Došlo i na lámání cheba - obrazová reportáž z oddychového tábora roku 10 - TU

 

*******

 

Pozrite ako bolo na táboroch roku 11:

 *****

 
Zmeny možné