domáca stránka  |  podujatia  |  Rodný kruh  |  Rodná cesta vedomstvo  |  vydavateľstvo Diva  |  na Medzi   

Gazdovská obroda  |  Žiarislav   |  Bytosti  hudba  |  oznamy ohlasy  |  obrázky  |  spojenia |  Rodná cesta    

 
 
TÁBORY v lete roku 13
 
vo vedomeckom stredisku "Na Medzi" 
 
POZOR - POZRITE ZMENY - NOVÉ ZAMERANIA 
 
vedie ŽIARISLAV s priateľmi
 
PRIHLÁŠKA (doc), Prihláška (pdf)
 
ak chcete podujatiu pomôcť - vytlačte leták a vyveste ho, alebo rozpošlite priateľom - chvála!
Na tábory nenoste zvieratá!
Rátajte s prírodnými podmienkami
 
jednotná cena táborov - dospelý 125€, 
- dieťa (4-13rokov) 60€

V cene: bezmäsité jedlo 3x denne, možnosť ubytovania, výuka a programy, pomôcky a materiál pre výuku

 
Pri platbe celej čiasky do letného slnovratu - zľava 10€/os. 
Ak si chcete časť ceny tábora odpracovať, môžete sa 
prihlásiť na prípravný tábor - po osobnej dohode
 
ak by ste si chceli odpracovať časť táborového príspevku, 
treba to s nami vopred dohodnúť čé najskôr  0907 740 
				868 

Kvôli prehľadu priložte k prihláške kópiu dokladu o zaplatení. Zajednajte si miesto včas, počet miest je omedzený.

Zálohu 40Eur / 1 000 Kč (zvyšok na mieste), alebo celú čiastku, posielajte na: 0341186560/0900 Slovenská Šporiteľňa,  pre Čechy a Moravu: 1370383103/0800 Česká Spořitelna

Účastníci z Čiech a Moravy môžu platiť v korunách českých na uvedený český účet aj doplatok na mieste.

Adresa: Vydavateľstvo Diva, Pošt. pr.3, Kokava nad Rimavicou, 985 05, webová strana: www.ved.sk, tel: +421 0907 740 868, 0908 312 957, imelo: diva@ved.sk,

 

Prípravný tábor: 28.6. - 7.7.13 - príprava strediska

*****

ne7.- ne14.7.13

1.Tábor prežitia, zručnosti a remesiel

Skúste si, čo ste si smelo neskúsili, urobte si čo ste si doteraz neurobili, my vám v tom pomôžeme.

Prežitie: Kresanie ohňa, varenie a pečenie v prírode, zdravoveda prírodného prežitia

Práca s drevom: Výroba staroslovanského bubna, píšťaly a fujarky, výroba slovanského luku a šípov, lyžice,...

Salašníctvo: Všeličo okolo kôz a oviec - dojenie, robenie syra, bryndze, žinčice, oštiepkov. Strihanie ovce a spracovanie vlny - pranie, česanie, pradenie a jednoduchšie tkáčske techniky

Odevy: Šitie slovanských odevov – košele, gety, šaty...a základné zdobenie (vyšívanie) Výrobky z kože - náramnice, opasky, krpce. Výroba gubane na jednoduchom tkáčskom stave

Spoločné večery pri vatre.

Každý účastník si môže počas tábora robiť viacero z ponúkaných činností – potrebné vopred nahlásiť predpokladané zameranie.

Materiál pre výrobu náročnejších výrobkov (bubon, fujara, luk, a výrobky z kože) treba doplatiť

Vhodné pre dospelé (dozástajúce bytosti v doprovodu s dospelým)

 

linky na predchádzajúce:

 

18.7.12 ČLOVEK ZRUČNÝ EŠTE ŽIJE! - alebo ako bolo na tábore prírodných remesiel a prežitia

17.7.12 Tábor prírodnej zručnosti a prežitia: ZRUČNE PREŽILI VŠETCI

Dvory prírodných remesiel roku 10 - obrazové svedectvo - TU

PREČO ROBÍME DVORY PRÍRODNÝCH REMESIEL? článok TU

Obrázky z Dvorov 2009 TU

Táborové pohledy (Dvory prírodných remesiel 2009) článok

      
 * * * * *
 

2. Vedomecký tábor: so 20. - so 27.7.13

Rodové vzťahy, slovanské duchovno a osobný prerod

RODOVÉ VZŤAHY: O podstate rodinných a rodových vzťahoch, o úlohách matky a otca, o chápaní, rozvoji a zaúčaní detí, o zákonitých i zbytočných napätiach, o očistení vzťahov a ich zosúladení, o oslobodení sa z nepriaznivých pravzorov a o uchopení dobrých pravzorov, obrad očistenia, o obradoch lásky, obradoch sobáša a obradoch odprevadenia duše

SLOVANSKÉ DUCHOVNO: Slovania od neolitu po dnes a príprava rozpuku našej kultúry, slovanské  koreňoslovie, od bohov k javom, vedomstvá pre novú dobu

OSOBNÝ PREROD: o civilizačných namotávkach a oslobodenie sa z duševného nevoľníctva, o hľadaní, dozrievaní a uchopení vlastnej cesty

UŽITÉ: Príprava bylinných olejov a tinktúr, príprava byliniek a misiek na očistné vydymovanie, obrady Cesty koncovky, 4 živly - cvičenie i užité učenie 4 živlov vo vzťahoch a liečiteľstve

Oddych a rozcvička: divotance, lukostreľba, spevy... obrad prijímania mena a splnový koncertík s divotancom

Vhodné pre dospelé

 

linky na predchádzajúce  

8.8.12 Na vedomeckom tábore - obrazové svedectvo

Z VEDOMECKÉHO TÁBORA ROKU 2011 - obrazové svedectvo 

CHCELA SOM NOVÉ VEDOMOSTI, MÁM PLNÉ SRDCE - ohlas na vedomecký tábor r.11 TU

Vedomecký tábor roku 10 - v obrazoch - TU 

Ako bol mladý vrchár na vedomeckom tábore - obrazový článok (z vedomeckého tábora roku 9)

 
 
* * * * *

3. Umelecký tábor: so 10. - ne 18.8.13

hudobno-výtvarno-básnický tábor

Tábor osobnej i spoločnej tvorivosti. Nové spôsoby pre rozvoj jednotlivca a nadväzovanie priateľstiev a umeleckej spolupráce.

HUDBA: OD KONCOVKY K SYNTEZÁTORU, OD BUBNA K SRDCU - Hra na koncovky, dierkové píšťaly, fujary, husľové súzvuky, basa, gitara, citara, lýra, bubny doby, ozembuch, drumbľa, harmonika a iné nástroje až po počítať. O melodickej a rytmickej prirodzenosti hudby. Voľnohry a spevy – hrdelné i bránicové, silové i šeptavé. Hranie a spievanie aj bez nôt

SLOVO: Od básne k piesni a od piesne k básni. Zvukomaľba a koreňoslovie. Novinárske útvary, písanie článkov a statí

VÝTVARNÍCTVO: Význam pravzorov, farieb a čaro čiary. Kresba tuškou, uhlíkom a rudkou, tušom, maľovanie vodovkami, temperami, olejovkami. Ľudia, zvieratá, krajinka...  Pravzory a svargy. Kresba ako rozjímanie.

 

tábor vyvrcholí 17.8. - 3. ročníkom domáceho horského festivalu "VATRA"

 

linky na predchádzajúce:

 

2.8.13 ROZŠÍRENÁ SPRÁVA O CHYSTANOM UMELECKOM TÁBORE

16.8.12 ŠTYRI  ŽIVLY  - Zorana

Svedectvo z hudobného tábora r.11 - očami Bohumera Levoslava  VODA A VZDUCH...

Druhý ročník festivalu VATRA 11 - Na Medzi otvoril ďalšie témy a piesne NOVODREVNÁ VATRA PLÁPOLALA DO RÁNA

Zahorela VATRA - obrazový článok z Vatry roku 10 - TU

 

* * * * *

4. Oddychový tábor: ne 18. -  ne 25.8.13

Vyzobávanie hrozienok z koláča - môžete si vybrať činnosti z ostatných táborov, ale vo voľnom tepe. Vedomé hlivenie v čistej prírode – ako sa naučiť skutočne oddychovať

Oddych v činnosti i v rozjímaní - buďte tvoriví i leniví. Zapojte sa do našich programov, alebo si urobte vlastný plán oddychu. Vhodné pre všetky vekové skupiny, deti do 15 rokov v doprovode rodičov, alebo poverencov.

 

Možnosti: šitie slovanského odevu a jeho výzdoba, túry, hry, pasenie kôz a oviec, výroba kozieho syra a iných dobrôt, spracovanie ovčej vlny, zber lesných plodov a samorastov, obzeranie lesa, O záhradke, využití plodov, zelených strechách a studničkách... Kreslenie a maľovanie, lukostreľba, zručnosti a nútené práce na prežitie, divotancovačky, výroba kožených doplnkov a drevených nástrojov,...

pred táborom 17.8. možno prísť na 3. ročníkom nášho domáceho horského festivalu "VATRA"

 

linky na predchádzajúce:

 

ODDYCHOVÝ TÁBOR r.11 VO VIACERÝCH ROVINÁCH - Vo vedomeckom stredisku sa tvorilo, majstrovalo, dojilo, hlivelo, spievalo aj tancovalo

 

Došlo i na lámání cheba - obrazová reportáž z oddychového tábora roku 10 - TU

 

*******

 

PRIHLÁŠKA (doc)
 
Zmeny možné